Juunis tööstustoodangu kasv jätkus

Tööstusettevõtted tootsid 2013. aasta juunis 5% rohkem toodangut kui eelmise aasta juunis, teatab Statistikaamet. Enim mõjutas toodangu mahu suurenemist kasv elektroonikaseadmete, elektrienergia ja turba tootmises.

Alates jaanuarist püsis töötlev tööstus võrreldes eelmise aasta sama perioodiga stabiilses 2-6% kasvus. Juunis toodeti töötlevas tööstuses 2% rohkem toodangut kui 2012. aasta juunis. Toodang ületas eelmise aasta taseme rohkem kui pooltes tööstusharudes. Suurema osatähtsusega tööstusharudest suurenes toodang elektroonikaseadmete, toiduainete, puit- ja keemiatoodete tootmises. Toodang vähenes metalltoodete, elektriseadmete ja mööbli tootmises.

Välisturule müüdi juunis 71% kogu töötleva tööstuse toodangust. Toodangu müük nii ekspordiks kui ka siseturule suurenes võrreldes 2012. aasta juuniga korrigeerimata andmetel 2%.

Sesoonselt korrigeeritud andmetel toodeti 2013. aasta juunis tööstuses kokku 1% vähem toodangut kui mais, töötleva tööstuse toodang jäi eelmise kuu tasemele.

2012. aasta juuniga võrreldes toodeti 12% rohkem elektrit ja 12% vähem soojust. Elektri tootmise suurenemist mõjutas peamiselt elektriimpordi osaline asendamine omatoodanguga.

Töötleva tööstuse toodangu mahuindeks ja selle trend, jaanuar 2004 – juuni 2013 (2010 = 100)

Diagramm: Töötleva tööstuse toodangu mahuindeks ja selle trend

Tööstustoodangu mahuindeksi muutus, juuni 2013 (protsenti)
Tegevusala Muutus võrreldes
eelmise kuuga
sesoonselt korrigeeritud
andmetela
Muutus võrreldes
eelmise aasta
sama kuuga
korrigeerimata
andmetel
tööpäevade arvuga
korrigeeritud andmetelb
KOKKU -0.9 -0.2 4.7
Energeetika -1.1 7.9 10.9
Mäetööstus 17.0 33.3 37.7
Töötlev tööstus -0.4 -3.1 2.3
arvutite, elektroonika- ja optikaseadmete tootmine 3.0 20.0 27.4
puidutöötlemine ja puittoodete tootmine -3.1 -0.5 4.0
toiduainete tootmine -3.9 -1.7 1.4
metalltoodete tootmine -5.6 -12.9 -6.8
elektriseadmete tootmine -5.7 -8.1 -1.4
kemikaalide ja keemiatoodete tootmine -14.2 6.0 12.2
mööblitootmine 1.5 -8.4 -1.5
mootorsõidukite tootmine -2.1 -9.3 -4.4
ehitusmaterjali tootmine -1.5 2.5 7.4
masinate ja seadmete tootmine 14.3 -6.3 0.2

a Sesoonselt korrigeeritud tööstustoodangu mahuindeksi puhul on eemaldatud erinevused kuude tööpäevade arvus ja regulaarselt korduvate hooajaliste tegurite mõju. Arvutatakse ainult võrdluseks eelmise kuuga.

b Tööpäevade arvuga korrigeeritud tööstustoodangu mahuindeksi puhul on eemaldatud erinevused kuude tööpäevade arvus. Arvutatakse ainult võrdluseks eelmise aasta sama kuuga.

Täpsem teave:

Lilian Bõkova
Juhtivstatistik
Tööstus-, ehitus- ja energiastatistika talitus
Statistikaamet
Tel 625 9223

 

Allikas: Statistikaamet