Uuringud ja analüüsid

EY_EMPL_esitlus_01.02.2022

TalTech_Puidu väärindamine_Jaan Kers

Metsa ja puidusektori sotsiaalmajandusliku mõju analüüs (2021)

Metsa-ja puidusektori sotsiaalmajandusliku mõju analüüs (2020)

Metsa-ja puidusektori sotsiaalmajandusliku mõju analüüs (2019)

Uuring: “Metsa- ja puidutööstussektorit mõjutava maksusüsteemi ja
infovajaduse uuring”

Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu (EMPL) tellimusel teostas uuringu OÜ Finantsakadeemia koos AB Eversheds Sutherland Ots. Uuringu eesmärk oli otsida võimalusi metsa- ja puidusektori panuse suurendamiseks Eesti lisandväärtusesse ja maksutuludesse ning tootlike ja elujõuliste metsade kasvatamise ning nende mitmekesise ja tõhusa kasutamise suurendamiseks.
Sellega seoses analüüsiti uuringu käigus Eesti maksusüsteemi muutmise võimalusi metsa- ja puidutööstussektori konkurentsivõime ja jätkusuutlikkuse tagamiseks. Maksusüsteemi mõju hinnati eelkõige metsanduse tegevusala seisukohast, sh metsade omandistruktuurist, metsa-kasutusmahtudest ja metsauuendusest lähtuvalt.

Uuringu aruanne on leitav siit: Maksusüsteemi ja infovajaduse uuring_aruanne

Ülevaatlik ettekanne siit: Maksusüsteemi ja infovajaduse uuring_ettekanne

Analüüs: “Erimärgistusega kütuste kasutamisest metsamajanduse ja puidutööstuse tegevusaladel”

EMPL tellimusel koostas OÜ Finantsakadeemia ekspert Olavi Grünvald analüüsi erimärgistusega kütuste tasutamisest metsamajandamises ja puidutööstuses.

Analüüsiga saad tutvuda siin: Analüüs kütuseaktsiis metsanduses

CEI-Bois koostatud sektori tulevikupotentsiaali kirjeldava brošüür on leitavsiit: WOOD – BUILDING THE BIOECONOMY