KIK avab keskkonnaprogrammi taotlusvooru (Äripäev)

KIK avas keskkonnaprogrammi 2018. aasta esimese taotlusvooru, mille mahuks kinnitati 14,7 miljonit eurot. Taotluste esitamise tähtaeg on 5. märts.
 
Taotlusvoor avatakse 9 valdkonnas: keskkonnateadlikkus, veemajandus, metsan-dus, looduskaitse, kalandus, atmosfääriõhu kaitse, merekeskkond, maapõu ja ringmajandus. Igast valdkonnast toetatakse valitud tegevusi.
 

Rahast 7,5 miljonit eurot suunatakse veemajandusse, et kindlustada kvaliteetne joogivee ja kanalisatsiooniteenus üle kogu Eesti.

Keskkonnateadlikkuse projektidele on mõeldud 2 miljonit eurot. Looduskaitse, maapõue, ringmajanduse ja atmosfääriõhu kaitse projektid saavad kõik miljon eurot. Metsandusele on mõeldud 800 000, kalandusele 350 000 ning merekeskkonnale 100 000 eurot.

Taotlemine käib läbi andmesüsteemi KIKAS.

VAATA VEEBIST

Keskkonnaprogrammi raames toetatavad tegevused

www.kik.ee