Kohila hakkepuidu katlamaja käivitus edukalt

  1. aasta aprillis alustas SW Energia OÜ Kohila katlamaja rekonstrueerimist hakkpuidukatlamajaks.

Eelmise aasta 28. novembril avatud hakkepuidu katlamaja ehitus läks SW Energia juhatuse esimehe Tarmo Saartsi sõnul maksma umbes miljon eurot. Sellest summast moodustas 40% KIK-i toetus, mis tuli  CO2 kvoodimüügist Austriale.
Kui endise gaasiküttel töötava katlamaja puhul oli sooja hind 73 €/Mwh (koos km-ga), siis jaanuaris oli see langenud  66-le €/Mwh.
Katlamaja vajadus on 10 000 m3 haket aastas, mis saadakse RMK-lt.
Katlamaja tööeaks on planeeritud 50 aastat.

Asjakohast Kapa Kaamera klippi on võimalik vaadata aadressil: https://www.youtube.com/watch?v=W_67VDJqCOw

Kohila vallavalitsus