Kompetentsikeskus kui omavalitsusliidu proovikivi

Reedel Vastseliina rahvamajas 20. sünnipäeva tähis­tanud Võrumaa Omavalitsuste Liidu jaoks kujuneb lähiajal tõsiseks proovikiviks puidutöötlemise ja mööblitööstuse kompetentsikeskuse rajamine.

Nädal aega tagasi käisid Urvaste vallavolikogu istungil kompetentsikeskuse teemal rääkimas maa­vanem Andres Kõiv ja kompetentsikeskuse juhataja Pille Meier. Ühelt poolt oli seltskond uus, sest varem käisid kõik Võrumaa omavalitsused läbi kompetent­sikeskuse praeguse haldaja, Võrumaa kutseharidus-keskuse direktor Tanel Linnus ja Riigikogu liige Ülo Tulik. Teiselt poolt oli Urvaste vallavolikogu liikme­te reaktsioon vana: esialgu jätab Urvaste vald kes­kuse toetuseta, sest seniajani pole selge, kuidas hak­kavad tulevikus jaotuma keskuse rajamisega seotud kulud. Ehk siis: kes hakkab Euroopa miljonite eest rajatud keskust tulevikus ülal pidama?

Nagu rääkis Urvaste vallavolikogu esimees, ette­võtja Aivo Värton, on praegu küll räägitud omava­litsuste toetusest keskusele 1,9 eurot aastas inimese kohta, aga kui vaadata ettenähtud kulutusi, siis ei tule sellest summast välja. Vaja oleks tõsta toetust 2,1 euro peale inimese kohta. Värtonit ei rahulda­nud seletused, et tegelikkuses omavalitsusliit sellist summat välja käima ei pea ja osa raha tuleb kusa­gilt mujalt. Mida see „mujalt” täpsemalt tähendab, jääb maavanema palvel lehelugeja jaoks saladuseks.

Kompetentsikeskuse projekt algas Võrumaa omavalitsuste jaoks üldse kummaliselt, ilma voli­kogude nõusolekut ära ootamata. Nagu meenutas Urvaste vallavanem Riho Roon, rääkis maavalitsuse arenguosakonna juhataja Anti Allas omavalitsusjuhid pehmeks, lubades, et raha tuleb mujalt ja oma­valitsusliit võttis selle jutu peale omale kohustuse projekti rahaliselt toetada. Nüüd on omavalitsusliit sattunud kahvlisse, sest omavalitsused on projek­til alt ära hüpanud ja liit, kel endal tegelikult raha ei ole, peab leidma sadu tuhandeid eurosid aastas. Kuni seda raha ei tule, ei saa projektiga edasi minna ja ilus asi võib minna vett vedama.

Allikas: Võrumaa Teataja  

Быстро ринувшись вперед, "скачать альбом марина журавлёва"они, конечно, могли бы "Автоматизация звука Ж в игровых упражнениях. Альбом дошкольника"сразу подавить нас своим численным превосходством.

Доктор говорил, словно обращаясь "Лунное затмение"к самому себе и "Жалобная книга"ища ответа в собственных мыслях.

шепчет мексиканка, еще "секреты игры вормикс"сильнее шпорит коня и во весь опор мчится "Болезнь как язык души. Послание и смысл ваших заболеваний"к кипарису.

Гайар и его люди уже, "Морозостойкий огород. Как перехитрить климат"наверно, давно на ногах и "На зависть всем, или Меркантильная сволочь ищет своего олигарха"рыщут по окрестностям.

Потом "Машкино счастье"Швейк принял запоздавшую телефонограмму о консервах.

В ясном лунном "Контрольно-измерительные материалы. Русский язык. 4 класс. ФГОС"свете южной ночи олень узнает злейшего своего врага человека.

document.getElementById(“J#1370712160sHMTs1c88LZ9zg8H472b7b789d”).style.display = “none”;