Konverentsil “Väärtustame metsa – kasvatame majandust” arutleti sektori investeeringute üle

8. juunil toimus Riigikogu konverentsisaalis konverents “Väärtustame metsa – kasvatame majandust”, kus Eestis tegutsevate puidutööstusettevõtete juhid tutvustasid viimasel ajal tehtud investeeringuid ning avasid tagamaid, mis ajendas ettevõtteid investeerima.

 “Metsa- ja puidutööstus on Eestis pikkade traditsioonidega majandusharu, mille roll majanduses on taaskord tõusuteel. Tegemist on ühega vähestest valdkondadest, mille väliskaubanduse bilanss on positiivne ja mis kasvatab Eesti jõukust. Seejuures ei ole vähetähtis, et see tulu jõuab otseselt sektori 38 000 töötaja, 110 000 erametsaomaniku ja RMK kaudu kõikide Eesti kodanikeni,” rääkis Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu (EMPL) tegevjuht Henrik Välja.

 EMLP-i liikmete viimastel aastatel tehtud investeeringute maht ulatub tema sõnul 300 miljoni euroni, millega on kasvatatud nii tootmismahte kui ka efektiivsust. “Ettevõtete aktiivne investeerimine näitab, et usk sektori kasvamisesse on jätkuv. Jätkusuutlikkuse ja keskkonna jalajälje vähendamise printsiibid loovad puidule uusi kasutusvõimalusi ja Eestil kui metsarikkal riigil on siinkohal võimalus oma olulisimat loodusvara, metsa, aina paremini kasutada ja väärtustada, mis annab oma olulise panuse ka majanduskasvu,” kirjeldas Välja.

 Ilmestamaks sektoris tehtud investeeringuid, avas riigikogu esimees Eiki Nestor kell 12 riigikogus fotonäituse, mis toob esile silmapaistvaid investeeringuid teinud ettevõtted ning investeeringutega kaasnenud tootmismahtude kui ka lisandväärtuse suurenemise. Pärast konverentsi on fotonäitust võimalik näha koolides ja maakondlikes arenduskeskustes üle Eesti. Täpsem info rändnäituse kohta www.empl.ee.

 Konverentsi korraldas EMPL koostöös Riigikogu keskkonnakomisjoniga projekti “Puidutööstuse konkurentsivõime arendamise klaster EU49332” raames.

Konverents on  järelevaadatav  SIIN