Kutsekoda annab välja 100 000. kutsetunnistuse (Äripäev)

Teisipäeval, 16. juunil kell 15 annab SA Kutsekoda üle Eesti 100 000. kutsetunnistuse. Ümmarguse numbriga kutsetunnistuse saajaks on harvesterioperaator Põlvamaalt, kes saab kutsetunnistuse kätte Luua Metsanduskoolis, raielangil.

SA Kutsekoda juhatuse liige Tiia Randma ütles, et saja tuhandeni jõudnud kutsetunnistuste arv näitab kutsetunnistuste olulisust nii töötajatele kui tööandjatele. „Kuigi kutsetunnistus pole enamasti töötamise eeltingimuseks, soovib siiski järjest enam inimesi sooritada kutseksamit. On aru saadud, et kutsetunnistus annab tööturul mitmeid olulisi eeliseid. Nii näiteks ei pea tööandja eraldi töötaja oskusi ja kompetentse kontrollima, vaid neid tõendab kutsetunnistus,“ rääkis Tiia Randma.

Metsamasinate operaatoritele omistavad  kutseid Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit (EMPL) ning Luua Metsanduskool. Liidu tegevjuht Ott Otsmann selgitas, et alates aastast 2006 on liit välja andnud kokku 1822 kutsetunnistust, neist 284 masinaoperaatoritele. Lisaks metsamasinate operaatorite kutsele omistab EMPL kutset saematerjalide tootjatele ja töötlejatele, arboristidele, raietöölistele, metsuritele ja metsandusspetsialistidele, kelle ametile on loodud kutsestandard. EMPLi koostööpartnerid kutseeksamite läbiviimisel on Luua Metsanduskool ja Pärnumaa Kutsehariduskeskus.

Otsmann lisas, et metsandus on valdkond, mis areneb väga kiiresti. „Metsamehe töö on viimase paarikümne aastaga täielikult muutunud. Kasutusele on tulnud efektiivsed masinad, mille tööd juhivad arvutid, igapäevaselt on abiks kaardirakendused ja asukoha positsioneerimised. Kutsetunnistuse omandamine näitab, et töötaja on tänapäevasel tööturul igati konkurentsis,“ rääkis Otsmann. 

Luua Metsanduskooli direktor Haana Zuba-Reinsalu sõnul on äärmiselt tore, et saja tuhandes kutsetunnistus sattus just harvesterijuhile. „Metsamasinate operaatorite koolitamine on Luua Metsanduskooli üks olulisemaid õppesuundi. Kutseeksamiga lõpetavad ka meie õpilased, kuid järjest enam muutub tähtsamaks enese täiendkoolitus, et tööturu nõuetele vastata. Neid suundumusi järgime ka oma õppe korraldamisel,“ rääkis Haana Zuba-Reinsalu.

Kutsetunnistus antakse üle raielangil, kus toimub ühtlasi harvesterioperaatori kutseeksam Luua Metsanduskooli lõpetajatele. Värskete kolleegide tööd kommenteerib ka värske kutsetunnistuse saaja.

Allikas: www.pollumajandus.ee