Läti eksportis 2012.a. saematerjali 3% rohkem

Läti eksportis 2012.a. 2,201 miljonit m3 saematerjali, 3% rohkem kui 2011.a. 1,955 miljonit m3 sellest oli okaspuu saematerjal ja selle maht kasvas samuti 3%. Eksport Inglismaale vähenes 7% ja oli 560 000 m3, Saksamaale eksporditud 152 100 m3 oli 3% vähem kui 2011.a. ja Jaapanisse eksporditud 116 300 m3 vähem kui 2011.a. Eksport Egiptusse kasvas 21% ja oli 240 100 m3.
Imporditud saematerjali kogus 226 800 m3 oli 27% suurem kui 2011.a., okaspuu saematerjali 215 700 m3 ületas 2011.a. mahu 29%. Eestist imporditud saematerjali kogus kasvas 50% ja oli 91 900 m3.
Allikas: EUWID 27.02.2013.