Läti ümarpuidu eksport vähenes 13%

Läti eksportis 2012.a. 3,836 miljonit tm ümarpuitu, 13% vähem kui 2011.a. Okaspuidu 1,515 miljonit tm oli 32% vähem kui 2011.a. ja paberipuidu osa sellest oli 88% (2011.a. 84%). Okaspuu saepalgi eksport vähenes enam kui kaks korda ja oli 186 500 tm. Lehtpuu ümarpuidu eksport isegi kasvas 6% ja oli 2,32 miljonit tm, millest 94% oli paberipuit (2011.a. 96%). Lehtpuu paberipuidu eksport kahanes seejuures 4%.
Puiduhakke eksport, 2,033 miljonit tonni, oli praktiliselt sama kui 2011.a. ja saepuru eksport kasvas 14% ning oli 984 600 tonni.
Ümarpuidu import Lätti kasvas 2012.a. 63% ja ulatus mahuni 720 100 tm. Okaspuu ümarpuidu import oli 384 000 tm, kasv 23%. Suurim osa imporditud ümarpuidust osteti Leedust, 318 400 tm oli 59% rohkem kui 2011.a. Lehtpuu ümarpuidu import suurenes 159% ja oli 336 100 tm, enamus sellest osteti Valgevenest ja Leedust. Lehtpuu ümarpuidust oli
303 300 tm ehk 90% (2011.a. 96%) paberipuit.

Allikas: EUWID 27.02.2013.