Ligna katab kogu puidutööstuse

       
“Teeme puidust rohkem: innovaatika, lahendused, efektiivsus” on tänavu toimuva rahvusvahelise puidutööstuse ja puidumajanduse messi “Ligna Hannover 2013” motoks. Iseäranis oluline on teema sakslastele: möödub ju tänavu 300 aastat jätku­suutlikule metsamajandusele aluse panemisest.
Iga kahe aasta tagant toimuv Ligna on metsamajanduse ja -tehnika, sae­kaatrite tehnika, puidu töötlemise, puitmaterjalide ja vineeri tootmise, mööblitööstuse, tislerite, mööbel- ja puuseppade mess, mis pakub laiahaar­delist ja rahvusvahelist ülevaadet kogu puidumajanduse valdkonnast.

Ligna on palju enamat kui lihtsalt näitusepind moodsaimate masinate esitle­miseks: see katab kogu majandusharu ning on nii oma tooteid eksponeerivate ettevõtete kui ka külastajate jaoks kõige efektiivsem suhtlemispaik kogu maa­ilmas. Messil näidatakse puidu töötle­mise tehnoloogiaid ja protsesse, aga ka puidust tehtud valmistooteid ja käsitööd.

Uuenduslikud lahendused puidutööstuses

Messi korraldajad, Deutsche Messe Hannoveris ja Saksamaa Puidutöötlusmasinate Liit, on veendunud, et Ligna positsioneerub metsa- ja puidumajan­duse juhtmessiks, seda mitte ainult Saksamaa kontekstis, vaid ka rahvus­vaheliselt ja annab kogu puidutööstuse turule positiivseid impulsse. “Ligna on midagi palju enamat kui lihtsalt konjunktuuribaromeeter. Mess mõjutab innovatsioonitsükleid ja sellega kogu valdkonna arengut. Olen kindel, et Ligna on väga uuenduslik mess. Pal­jud suured ettevõtted ajastavad oma uudistooted just Lignaks. Oleme selle eest neile väga tänulikud, sest just kõige nüüdisaegsemaid tooteid lõviosa külastajaid messile uudistama tulebki,” ütles Jochen Köckler, Deutsche Messe AG juhatuse liige.

Veel nimetas Köckler Ligna tugevus­teks laia, kuid selgelt piiritletud toote­valikut ja kõrget rahvusvahelist külasta­tavust. Ta on oma valdkonna messidest kõige rahvusvahelisem – enam kui poo­led eksponentidest saabuvad välismaalt. Eelmisel messil oli tervelt 36% kõigist külastajatest kohale sõitnud väljastpoolt Saksamaad, tänavu oodatakse rohkelt külastajaid Ida-Euroopa riikidest.

Köckler kiitis ka Hannoveri messikes­kust, kus on tema sõnul suurepärane esit­leda ruumi nõudvaid ja olulisi investee­ringuid vajavaid masinaid ja seadmeid, sest neile jagub piisavalt messipinda.

Tänavu esitleb messi 130 000 m2 pinnal ligikaudu 1700 eksponenti. Külastama oodatakse 90 000 inimest. Suurima väljapanekupinnaga astuvad 2013. aastal Saksamaa järel üles Itaa­lia, Austria, Hispaania, Šveitsi, Rootsi, Taani, Türgi, Taiwani, Hiina ja Hol­landi ettevõtted.

Fookuses kergplaadid ja aknatootmine

Kuigi mess katab kogu puidu väärtus-ahelat metsa- ja puidutööstusest kuni puidust käsitööni, on Ligna tänavusteks fookusteemadeks puidust kergplaadid, puidu tööstuslikud pinnatehnoloogiad, aknatootmine, puitaknad ja aknatööstuses vajalikud seadmed kui hetkel kõige uuenduslikumad valdkonnad. Igale teemale on messil pühendatud eraldi väljapanek. Koostöös Amsterda­mis tegutseva materjaliraamatukogu Materiaga on messil avatud näitus nüü­disaegsetest pinnatöötlusviisidest.

Puidu- ja mööblitööstusseadmete osas on tänavu tähtis koht jätkusuut­likul ja intelligentsel tootmisprotsessil, kohaldatavatel tootmissüsteemidel ja paindlikkust suurendavatel lahendus­tel tootmisoperatsioonidele.

Peale muudel viisidel puidu väärista­mise pööratakse käesoleval messil kas­vavat tähelepanu puidule kui taastuvale energiaallikale. Messil tutvustatakse puidu kui küttematerjali erinevaid kasutusvõimalusi ja taastuva energia-kandjaga seotud tooteid ja teenuseid ning puitkütuse logistikat. Bioenergiale on Lignal pühendatud terve näitusehall.

Metsamajanduse ja puidutöötluse jät­kusuutlikkusel on tänavu sakslaste süda­mes eriline koht, sest 1713. a ilmus Hans Carl von Carlowitzi sulest teos “Sylvicultura Oeconomica” (“Ökonoomne metsamajandus”), mida loetakse esime­seks teadlikku metsamaj andamist käsitlevaks raamatuks Saksamaal.

Selgub Saksamaa parim puitehitis

Lignal antakse välja ka Saksamaa parima puitehitise auhind. Tunnus­tatud auhinna annab välja Berliinis asuvasse Saksamaa Ehitustöönduse Keskliitu kuuluv Saksamaa Puusepameistrite Liit koos Saksamaa Puitehitusmaterjalide Liidu, Saksa­maa Ehitusmeistrite, Arhitektide ja Inseneride Liidu ning mitmete teiste organisatsioonidega. Auhindu ja tunnustust jagatakse kolmes kategoorias: olemasolevate ehitiste renoveerimine, uusehitised ja uued kontseptsioonid puitehituses. Maineka auhinnaga käib kaasas ka 20 ООО euro suurune pree­miaraha. Auhinnasaajad kuulutatakse Hannoveris välja 7- mail.

“Ligna Hannover 2013”

■ Metsa- ja puidutööstuse mess

■ 6.-10. maini Hannoveri messi­keskuses Saksamaal

■ Lisainfo: www.ligna.de

 

Allikas: Ehitaja, Eva Kiisler