Eesti Energia AS

Veebiaadress: www.energia.ee
Telefon: +372 715 2222
Aadress: Lelle 22, 11318 Tallinn
E-post: info@energia.ee
Info: Eesti Energia on energiaettevõte, mis pakub terviklikke energialahendusi alates elektri, soojuse ja kütuste tootmisest kuni müügi, teeninduse ja energiaga seotud lisateenusteni. Tegutseme Baltimaades, Soomes, Jordaanias ja USA’s. Eesti Energia Narva Elektrijaamad kasutavad madala kvaliteediga puitu asendades biomassiga põlevkivi Balti elektrijaama koostootmisplokis, kus lisaks elektrile toodetakse soojust Narva linnale. Esimese energiatootjana Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liiduga liitunud Eesti Energia seab eesmärgiks energiatootmise ja tööstussektori tasakaalustatud ressursikasutust Eestis, mis omakorda aitab suurendada metsa- ja puidusektori panust Eesti majandusse.
Tegevusalad: Energia tootmine biomassist