Metsä Forest Eesti AS

Veebiaadress: https://www.metsaforest.com/ee
Telefon: 622 1460
Aadress: Katusepapi 4, 11412 Tallinn
E-post: eesti@metsagroup.com
Info: Metsä Forest Eesti on Soome Metsä Group kontserni kuuluv Eestis tegutsev tütarettevõte. Ettevõte kuulub Eesti suurimate ja mitmekülgsemate metsatööstusettevõtete hulka. Metsä Forest Eesti AS-i põhiline tegevusala on metsamaterjali ja puiduhakke varumine Eestis. Täiendavalt hangitakse metsamaterjali ka naaberriikidest. Metsä Forest Eesti AS-i peamine eesmärk on varustada Metsä Group kontserni ettevõtteid metsamaterjaliga. Klientidele pakutakse konkurentsivõimelisi puidutehinguid, raie-, kokkuveo- ja väljaveoteenust ja metsamajanduskavade koostamise organiseerimist Rahvusvahelise sertifitseerimisorganisatsiooni Bureau Veritas poolt on Metsä Forest Eesti AS -ile omistatud 2005. aastast alates kvaliteedijuhtimissüsteemi – ISO 9001 ja keskkonnajuhtimissüsteemi – ISO 14001 sertifikaat, samuti PEFC ja FSC © tarneahela ning FSC kontrollitud puidu sertifikaat. Eesti Akrediteerimiskeskuse poolt on Metsä Forest Eesti AS -ile omistatud 2001. aastast alates ümarpuidu ja puiduhakke mõõtmistoimingute rahvusvahelisele standardile ISO/IEC 17025 vastavuse sertifikaat.
Tegevusalad: Kasvava metsa- ja metsamaterjalide ost-müük