Puumerkki AS

Veebiaadress: www.puumerkki.ee
Telefon: +3726646960
Aadress: Sinikivi tee 2, Rae vald
E-post: ee@puumerkki.com
Kontakt: Taivo Pivnik
Info: Puumerkki on puitehitamisele spetsialiseerunud ettevõte, mis teenindab ehitusettevõtteid, edasimüüjaid ja tööstust Soomes ning Balti riikides.
Tegevusalad: Puidukaubandus