Looduskapitali deklaratsiooni arendamine on jõudnud teise etappi

 

43 finantsasutust, sealhulgas Maailmapanga Grupi erasektori haru Rahvusvaheline Finantskorporatsioon (International Finance Corporation), on loonud töörühmad ÜRO Säästva arengu konverentsil 2012 (Rio +20) allkirjastatud Looduskapitali deklaratsiooni (NaturalCapital Declaration) edasiarendamiseks.

Käesoleva aasta juuni alguses jõuti tegevuste uude etappi, mille jooksul liitunud finantsasutused hakkavad rakendama Looduskapitali deklaratsiooni allakirjutamisel võetud kohustusi. Teist etappi kirjeldab põhjalikumalt Looduskapitali deklaratsiooni teekaart.

Lahendust toetavad lisaks pangasektori organisatsioonidele ka valitsusvälised looduskaitseorganisatsioonid nagu:  Maailma Looduse Fond (WWF), Conservation International, Global Foodprint Network ja teised.

Looduskapitaliga arvestamises näiteks soovib Londonis või New Yorkis asuv investor investeerida palmiõli tootmise skeemi Indoneesias või Aafrikas. Palmiõli tootmine neis regioonides toob kaasa raadamise ja mõjutab kliimat, toitu, energiat, vett ja elukeskkonna turvalisust. Selliseid riske kapitalikulu, võla, fikseeritud sissetulekuga toote laenureitingu, investeerimisanalüüsi või kindlustustulu juures üldjuhul ei arvutata. Deklaratsiooniga liitunute ja partnerorganisatsioonide abil loodetakse tehingutesse sisse tuua ka looduskapitaliga arvestamine.

natural capital declaration

Allikad: Fututuba ja Looduskapitali deklaratsioon