Maailma metsatööstus on majanduslangusest taastumas

 
FAO andmetel kasvas peamiste met­satööstuse toodete tootmine maailmas 2011. aastal varasema aasta­ga võrreldes 1-4%. Puitplaatide ja paberi tootmine ületas juba kriisieelse 2007. aasta taseme, kuid ümarpuidu tootmine ei ole seda taset veel saa­vutanud, ehkki 2011. aastal toodetud ümarpuidu kogus oli 3% suurem kui 2010. aastal. Taastumises on juhtiv roll Hiinal ja Aasia Vaikse ookeani regioonil.
2011. aastal suurenes Hiina osa maail­ma suurima puitplaatide, paberi ja papi tootjana. Samuti tõusis Hiina USA järel teiseks saematerjali tootjaks. Siis andis Hiina 38% maailma puitplaatide, 26% paberi ja 11% saematerjali toodangust. Hiina on ühtlasi maailma suurim ümar­puidu, saematerjali, tselluloosi ja vana­paberi importöör ning suurim puitplaa­tide eksportija.