Maksehäireid on enim kinnisvara ning veonduse ja laonduse ettevõtjatel (Majandus24)

Krediidiinfo värskest statistikast selgub, et kolmveerand maksehäirete ehk ettevõtete omavaheliste võlgade kogusummast kuulub Eestis kahe sektori ettevõtjatele – 24 miljonit eurot kinnisvarale ning kaheksa miljonit veondusele ja laondusele.

Mõlemas valdkonnas toimus 2014. aasta teisel poolaastal ka maksehäirete summa suurenemine vastavalt 17,3 ja 0,9 protsenti, teatas Krediidiinfo.

Üldiselt on ettevõtete omavahelised võlasummad pärast hüppelisi vähenemisi taas veidi suurenenud ning moodustavad kokku ligi 44 miljonit eurot.

Nii maksehäiretega kui ka maksuvõlgadega ettevõtete koguarv on jäänud aastaga praktiliselt samale tasemele, vähenemine toimus vaid ühe protsendi piires. Maksehäiretega on 2 799 ja maksuvõlgadega 3 932 ettevõtet.

Maksuvõlad ehk ettevõtete võlad riigi ees vähenesid ligi 15 protsenti ja moodustasid kokku 34,3 mln eurot. Enim kahandasid maksuvõlgu finants- ja kindlustustegevus (-65,4%), elektrienergia (-58,7%) ning teenindavad tegevused (-54%).

Statistika põhjal on välismõjudest enim räsida saanud põllumajandus, metsamajandus ja kalapüügi sektor, kus aastaga suurenesid võlasummad nii teistele ettevõtetele (49%) kui ka riigile (ligi 7%). Sektorile kuulub ka suurim keskmine maksehäirete summa – 2 540 eurot.

Turul valitsevat alalhoidlikkust kirjeldab hästi kõrge krediidiriskiga ettevõtete väga väike osakaal (10,7%), mis tavapärase konkurentsi tingimustes peaks püsima 12-15 protsendi piirides. Samal ajal on teistest valdkondadest kaks korda kõrgema krediidiriskiga (22,3%) jätkuvalt majutus- ja toitlustussektor, kus igal neljandal ettevõttel on suur võla tekkimise oht.

Ettevõtete maksekäitumise statistika põhineb Krediidiinfo hinnangute, Maksehäireregistri ning Maksu- ja Tolliameti andmetel. Valimi suuruseks on 73 807 aktiivselt tegutsevat Eesti ettevõtet.

Kokkuvõttes leidis Krediidiinfo, et 2014. aasta teisel poolel maailmas toimunud tormilised sündmused ei ole Eesti ettevõtjate head maksekäitumist mõjutanud – nii võlgadega ettevõtete arv kui ka võlasummad püsivad stabiilsel tasemel.

Link artiklile: http://majandus24.postimees.ee/3063505/maksehaireid-on-enim-kinnisvara-ning-veonduse-ja-laonduse-ettevotjatel