Artiston OÜ

Veebiaadress: www.artiston.ee/
Telefon: +372 325 5815
Faks: +372 325 5814
Aadress: Töökoja tee 6, Laekvere alevik, Vinni vald, Lääne-Virumaa 46501
E-post: artiston@artiston.ee
Kontaktisik: Toomas Keskülla (toomas@artiston.ee, +372 528 3616)
Põhitegevusala(d): ,
OÜ Artiston – 1. septembril 1997. aastal loodud kaasaegne Eesti erakapitalil
põhinev metsa kasvatamisega tegelev ettevõte, mis kuulub Artiston Gruppi.
Artiston OÜ tegevusvaldkonda kuuluvad metsa uuendamine, metsakultuuride ja noorendike hooldamine, metsa ülestöötamine, kasvava metsa raieõiguse võõrandamine, metsamaterjali ostmine, metsa- ja põllumaa kinnistute võõrandamine, metsa hindamine, maa mõõdistamise ja maareformiga seonduva dokumentatsiooni ning asjaajamise korraldamine.

Tegutsemisel lähtutakse loodussäästlikkuse, jätkusuutlikkuse ja seaduskuulekuse põhimõtetest. Kasutatakse kaasaegset tehnikat ja kogemustega spetsialiste. Ettevõtte edu võtmeks on professionaalsus ja usaldusväärsus.

Osaühingul on neljaliikmeline juhatus:
Raul Vahter
Jaanus Lehtmets
Margo Klaasmägi
Toomas Keskülla
Juhatuse esimehe kohuseid täidab Margo Klaasmägi.
Ettevõtte metsamajandusliku tegevuse peamiseks piirkonnaks on Lääne-ja Ida-Virumaa.
Ettevõtte igapäevane juhtimine toimub Rahkla tee 16 Laekvere alevikus Lääne-Virumaal, kus asub ka masinapark ja remondibaas.

OÜ Artiston on Eesti Kaubandus-Tööstuskoja liige ja on koostööpartneriks Riigimetsa Majandamise Keskusele ning Viru-Lemmu Metsaseltsile.

 
Tegevused
 
Metsakasvatus

 

Metsakasvatuslikest töödest pakume oma klientidele metsa uuendamist, metsakultuuride ja noorendike hooldamist ning metsa ülestöötamist.

OÜ-l Artiston on piisavat kompententsi ja kaasaegset tehnikat (harvesterid Ponsse Ergo ja Sampo-Rosenlew 1046X, forwarderid Valmet 840.2, Belarus MTZ 820 ning meiega töötab mitmeid koostööpartnereid, kes on samuti valdkonna kõrgtasemel spetsialistid), et aidata metsaomanikul eelpool mainitud metsanduslike tööde teostamisel.

OÜ Artiston pakub vastastikku kasulikku pikaajalist metsade majandamise teenust. Kõrgendatud huvi on suurte massiivide, alates mitmest tuhandest hektarist, haldamise suhtes.

Puidukaubandus
 
Ostame kasvava metsa raieõigust ja metsamaterjali, pakkudes konkurentsivõimelist hinda.
Hinnad on kokkuleppelised ja sõltuvad veokaugusest, meie poolt on autotransport. Samas ostame puitu ka kohale tooduna Kunda terminali, Tööstuse tn 10, Kunda linn.
Oleme suutelised eksportima metsamaterjali läbi Kunda sadama, omades selleks vajalikku tehnikat ja oskusteavet.
Kinnistute võõrandamine

Ostame metsa- ja põllumaa kinnistuid, pakkudes konkurentsivõimelist hinda. Samas oleme huvitatud vahetus tehingutest massiivide kompaktsemaks muutmise eesmärgil ja põllumaa rendile andmisest. Hetkel on renditavat põllumaad ligikaudu 1000 ha.

 
Transport
Osutame transporditeenust Eest Vabariigi piires. Meie jaoks olulisim valdkond transpordis on metsamaterjali ja saematerjali vedu. Opereerime Kunda linna erinevates puiduterminalides ja raudtee jaamas. Kasutame selleks suurt puidulaadurit Liebherr ja Scania metsaveoautosid.