Võrumaa Kutsehariduskeskus

Veebiaadress: www.vkhk.ee
Telefon: +372 78 50800
Aadress: Võru vald, Väimela, Võrumaa
E-post: vkhk@vkhk.ee
Põhitegevusala(d):
Võrumaa Kutsehariduskeskus on pikaajaliste traditsioonidega ja kaasaegsete õppimisvõimalustega kutseõppeasutus. Meie esmaseks eesmärgiks on koolitada kvalifitseeritud erialaspetsialiste rakenduskõrghariduse ja kutsehariduse tasemel, pakkuda kutseõpet gümnaasiumis, kutse- ja karjäärinõustamist, täienduskoolitust ja elukestvat õpet, arendada koostööd ettevõtjatega ning viia läbi rakendusuuringuid. Kooli missioon on ühiskonnas edukalt toimetulevate inimeste arendamine, tunnuslause „Hea kool kogu eluks!“.
Kool on tuntud ja tunnustatud õppekvaliteedi ja õpikeskkonna, rahvusvahelise koostöö ning välispraktika võimaluste ning aktiivse koostöövõrgustikes osalemise poolest. Koolil on kaasaegne õppekeskkond – renoveeritud on peahoone ja tehnomaja, valminud tehnoloogiliste erialade uued laborid ja töökojad, hangitud uusimad CNC- seadmed, IKT vahendid ja tarkvara, renoveeritud õpilaskodud. Õpilastel on väga hea võimalused praktika sooritamiseks Eestis ja välismaal (Leonard oda Vinci ja Erasmuse programmi toel).
Õppetöö rakenduskõrghariduse tasemel toimub kuues valdkonnas:
 • puidutöötlemise tehnoloogia
 • metallide töötlemine
 • mehhatroonika
 • ärijuhtimine
 • IT-süsteemid
 • turismi- ja toitlustuskorraldus
Gümnaasiumijärgses kutseõppes saab õppida järgmistel õppekavadel:
 • väikeettevõtlus
 • ärikorraldus
 • turismikorraldus
 • hotelliteenindus
Põhikoolijärgses kutsekeskharidusõppes saab õppida järgmistel õppekavadel:
 • tisler
 • metallitöötlemispinkidel töötaja
 • arvutid ja arvutivõrgud
 • majutusteenindus
 • automaatik
Võrumaa Kutsehariduskeskuses õpib 2011/12.õppeaastal üle 800 õppuri, lisaks täiskasvanute koolituskursustel osalejaid igal aastal üle 1500.
Võrumaa Kutsehariduskeskus on kujunenud piirkondlik koolituskeskuseks, kus lisaks rakenduskõrgharidus- ja kutseõppele on täiskasvanutel võimalik osaleda paljudel täienduskoolitustel järgmistes valdkondades:
1. Arvutikasutus ja infotehnoloogia
2. Juhtimine ja haldus
3. Elektroonika ja automaatika
4. Elektrotehnika ja energeetika
5. Majutamine ja toitlustamine
6. Materjalitöötlus (puit, metall)
7. Mehaanika ja metallitöö
8. Reisimine, turism ja vabaajaveetmine
9. Võtmeoskused
10. Sekretäri- ja ametnikutöö
11. Hulgi- ja jaekaubandus
12. Majandusarvestus ja maksundus