Metsa- ja puidutööstuse toodangu- ja müügiindeksid on püsinud stabiilsena

Möödunud aasta puidutoodangu mahu ja müügitulemuste põhjal selgub, et metsa- ja puidutööstus on suutnud möödunud aasta jooksul näitajaid parandada nii tootmismahtude kui ka müügitulemuste osas. Ülevaade „Metsa- ja puidutööstuse indeksid 2012.aasta 12 kuud“ näitab, et sektori näitajad on stabiilsed, samas on potentsiaali 2006.-2007. aasta tipptaseme poole liikumiseks.

Toodangu maht ja müük puidutöötlemisel ja puittoodete tootmisel on kasvanud vastavalt 1,5% ja 1,1%; eksport on kasvanud enam kui siseturg, vastavalt +1,7% ja +0,2%. Pabertoodete müügiindeksid on eelmise aasta samast perioodist madalamal, toodangumahu indeks aga on kasvanud +2,1%.