Metsade hooldamiseks eraldati 1,8 miljonit eurot

  
Erametsakeskuse teade: Erametsakeskus võttis vastu Eesti maaelu arengukava meetme 1.5.1 ja 1.5.3 2012.a taotlusvooru rahuldamisotsuseid ligikaudu 1,8 miljoni euro ulatuses. Eesti maaelu arengukava 2007-2013 raames antav toetus on ette nähtud erametsade majandusliku väärtuse parandamiseks.
 
Metsaomanikud said esitada Erametsakeskusele taotlusi investeeringute tegemiseks oma metsadesse 2012.a oktoobrikuus. Kokku oli menetluses 834 taotlust, millest 747 said positiivse rahastamise otsuse.
 
Kõigist rahuldatud taotlustest 586 esitasid kas füüsilised isikud või FIEd. Ülejäänute ehk juriidiliste isikute ning metsaühistutest toetuse saajate nimekiri on avaldatud EMK koduleheküljel www.eramets.ee. Rahuldamisotsusest teavitatakse iga taotlejat kirja teel 10 tööpäeva jooksul.
 
Ligi 1,3 miljonit eurot kogu meetme eelarvest läheb hooldusraiete toetamiseks enam kui 8000 hektaril, mis on 1500 hektarit suurem maht võrreldes 2011. aasta taotlusvooruga. Ligikaudu 2300 hektaril tehakse hooldusraieid metsaühistute abiga. Kõige enam hooldusraieid tehakse Pärnumaal – 1146 hektaril.
Kahjustatud metsa taastamiseks määrati toetusi 0,2 miljoni euro ulatuses, sellest 170 000 eurot uue metsakultuuri rajamiseks. Metsatulekahjude ennetamiseks saavad metsaomanikud kokku 91 000 eurot,  sellest suitsetamis- ja lõkketegemiskohtade rajamiseks ning veevõtukoha ja juurdepääsutee korrashoiuks vastavalt 43 000 ning 39 000 eurot.
 
2012.a taotlusvoorus ei olnud eelarve vähesuse tõttu võimalik taotleda toetust suurtehnikale (2008.-2011.a taotlusvoorudes oli see võimalus olemas), kuid sai taotleda väiketehnikat. Väiketehnikale taotletud 250 000 eurost eraldati toetusi 55 640 euro väärtuses, toetust saab vaid 12 taotlejat (sh 9 metsaühistut), kel on selle eest võimalik osta erinevaid saage.
 
Investeeringute tegemiseks on taotlejatel aega kuni 31. detsembrini 2014. Varasematel aastatel on taotlejatel olnud selleks aega kuni kaks aastat alates taotluse rahuldamisotsusest, kuid seoses Eesti maaelu arengukava 2007-2013 perioodi lõppemisega peavad alates 2012.a taotlusvoorust olema investeeringud tehtud ning tööde tegemist tõendavad dokumendid esitatud Erametsakeskusele hiljemalt 31.12.2014. Selleks tuleb esitada kuludeklaratsioon, investeeringu või tehtud tööde kinnitus metsatööde (hooldusraie, laasimine, metsa uuendamine, repellendi soetamine ja kasutamine ning taimehaiguse vastase tõrjevahendi kasutamine) kohta. Nende dokumentide põhjal toimub vajadusel kohapealne kontroll ning tehakse vastav makseotsus.
 
Toetusraha tuleb 75% ulatuses Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) ja 25% ulatuses Eesti riigi eelarvest.
 
Uus taotlusvoor toimub 2013.a oktoobris. Täiendav info meetme kohta portaalist www.eramets.ee
 
SA Erametsakeskus on riigi sihtasutus, mille ülesandeks on metsaomanike kompetentsi tõstmine ning keskkonnasõbraliku ja efektiivse erametsanduse edendamine.
 
Lisainfo: Maris Tõnuri, SA Erametsakeskus toetuste üksuse juht, tel 673 6032, e-post <!– var prefix = 'mailto:'; var suffix = ''; var attribs = ''; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy46530 = 'maris.tonuri' + '@'; addy46530 = addy46530 + 'eramets' + '.' + 'ee'; document.write( '‘ ); document.write( addy46530 ); document.write( ‘‘ ); //–> <!– document.write( '‘ ); //–> See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud. <!– document.write( '’ ); //–>