Tubli metsaühistu esimees Atso Adson on aidanud hea seista selle eest, et Valga Erametsaühingu areng on kõigis tegevustes pidevalt ülesmäge läinud. Lisandunud on mitmeid uusi tegevusi, nagu puidumüük, taimede pakkumine, rühmanõustamised, kuid ühistu pole unarusse jätnud ka oma vanu häid tegevusi, nagu näiteks koolimetsanduse edendamine.

Valga Erametsaühing osaleb aktiivselt ka erametsaomanike esindusorganisatsiooni töös.

Tubli kõneisiku tunnustuse sai Heiki Hepner. Varem aastaid metsanduse katusorganisatsiooni juhtinud Kohila Metsaseltsi juhatuse liige on igapäevatöös tänaseks metsandussfäärist taandunud, kuid peab seda valdkonda ikkagi omaks. Lisaks metsaseltsi juhtimises osalemisele kostab ta metsaomanike eest ja koostab metsanduslikke analüüse.

Tubli looduskaitsja Anti Rallmann on oma tegevusega tõestanud, et hea metsakasvatus on looduskaitse osa – kaitsmine ei tähenda inimtegevuse lõpetamist. Ta on väga kompetentne ja pühendunud metsamees, kelle mets on eeskujulikult hooldatud. Osaleb metsaomanikuna aktiivselt ühiskondlikes diskussioonides.

Tubli riigiametnik Maret Parv on aastaid tegelenud erametsandusvaldkonnaga keskkonnaministeeriumis. Ta on alati püüdnud Erametsanduse toetusmeetmete väljatöötamisel  metsaomanike mõtete ja ettepanekutega arvestada ega ole lähenenud omanikele jõupositsioonilt.

Tubli ajakirjanik Leili Mihkelson kirjutab populaarset blogi maaleht.ee-s. Oma südamlike kirjutiste kaudu toob ta metsaelu tuppa ka nendele, kes elavad metsast kaugel. Ta ei karda vastuollu minna metsandusautoriteetide ega riigiga, kuid tema põhimõttekindlat ja vastutustundlikku suhtumist metsa austavad kõik.

Tubli konsulent Liivi Ehrpais on teinud head tööd maaomanikele metsandustarkuste jagamisel. Tunnustuse taga on lisaks Erametsakeskusele ja Eesti Erametsaliidule ka paljud erametsaomanikud, kes andsid tema tööle konsulendina Erametsakeskuse korraldatud küsitluses kõrge hinnangu.

Tubli metsaühistu juhatuse liige Tiit Kosenkranius on töötanud metsavahi, metsniku, abimetsaülemana riigi- ja sovhoosimetsas. Ta on koduküla Kikepera külaelu üks eestvedajaid. Tiidu tegemisi iseloomustab ühistegevus  – olgu siis kogukonnas, metsaühistus , eelnevates töökohtades või mujal. Tema mõtteviis on positiivsete lahenduste leidmine.

Tubli EMK töötaja Thea Veltson saab tunnustuse naljaga pooleks selle eest, et tema igapäevatööst ei räägita. Erametsakeskuses pole põhjust rääkida finantsaruandluse teemal, mis tähendab, et sellega on kõik hästi. Keskuse rahaasju aastaid korras hoidnud töötajat on põhjust tänada.