Eesti ootab uuelt valitsuselt konkreetseid samme pikka aega kestnud ja tõsiseid vastuolusid tekitanud probleemide lahendamisel. Kiiresti tuleks lahendada problem, kus piiranguid maaomandile kehtestatakse ilma põhiseaduses ettenähtud õiglase ja kohese hüvitiseta.