Näitused arenevast puidutööstusest

Keskkonnaministeeriumis avati uus väljapanek  Eesti metsandus- ja puidutööstussektori viimase aja suurematest investeeringutest

Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu kokku pandud väljapanek keskendub  puidu väärtuslikkusele. Eesti ainsat taastuvat loodusvara kasvatav, majandav ja väärindav tööstusharu on aastatel 2014 ja 2015 investeerinud ligi 300 miljonit eurot selleks, et suurendada tootmismahte ja puidule antavat lisandväärtust. Näitusel esitletakse liitu kuuluvate ettevõtete viimase aja mahukamaid ja märgilisemaid investeeringuid