NEPCon tunnistati EL Puidumääruse Järelevalveorganisatsiooniks

Ettevõtted üle kogu Euroopa Liidu saavad nüüd vajadusel NEPCon’ilt õiguslikku abi, vastamaks EL puidumääruse nõuetele. Euroopa Komisjon kinnitas 27. augustil 2013 ametlikult kaks organisatsiooni EL Puidumääruse Järelevalveorganisatsioonideks.

27. augustil 2013 tunnustati mittetulundusettevõte NEPCon ametlikult Järelevalveorganisatsiooniks (Monitoring Organisation). NEPCon on seega üks kahest EL poolt kompetentseks kuulutatud asutusest, kes saavad ettevõtetel aidata toime tulla EL Puidumääruse nõuetega. EL Puidumäärus sisaldab endas väga spetsiifilisi nõudeid tuhandetele ettevõtetele üle Euroopa Liidu, kes impordivad puittooteid.

Järelevalveorganisatsiooni roll on aidata EL “turulelaskjatel” täita oma kohustust luua toimiv nõuetekohase hoolsuse süsteem ning kontrollida selle juurutamist, eesmärgiga tagada ainult legaalse puidu import EL majandustsooni. Järelevalveorganisatsiooniga koostöö tegemine on vabatahtlik, kuid ei vabasta ettevõtet kohustusest juurutada nõuetekohase hoolsuse süsteemi. Kinnitatud Järelevalveorganisatsiooniga koostööd tegevad ettevõtted saavad olla kindlad, et nende nõuetekohase hoolsuse süsteem vastab kõigile sätestatud nõuetele.

Suur nõudlus puidu legaalsuse eksperthinnangule

Enne oma otsuse langetamist hindas Euroopa Komisjon NEPCon’i LegalSourceTM Nõuetekohase Hoolsuse Süsteemi ning ka meie organisatsiooni pädevust tagamaks, et oleme piisavalt kompetentsed hindamiste läbiviimiseks.

“Euroopa Komisjoni tunnustus meie nõuetekohase hoolsuse süsteemi kvaliteedi kohta on hea uudis mitte ainult meile, vaid ka kõigile ettevõtetele, kes meiega koostööd teevad. Me oleme näinud palju vaeva, kindlustamaks, et meie süsteem on kasutajasõbralik, kuid samas vastaks nii EL Puidumääruse kui ka teiste regulatsioonide nõuetele võtmeturgudel,” kommenteerib NEPCon’i tegevjuht Peter Feilberg. NEPCon’i nõuetekohase hoolsuse süsteemi on testinud mitmed juhtivad tööstusettevõtted ning selle baasil on välja arendatud ka nõuetekohase hoolsuse süsteem, mida Euroopa Puidukaubanduse Föderatsioon oma liikmetega jagab.

Feilberg jätkab: “Puidu legaalsuse tõendamise valdkonnas on suur nõudlus professionaalse teenuse vastu. Hetkel tuntakse meie nõuetekohase hoolsuse süsteemi hindamise teenuse ning ka puidu legaalsuse tõendamise koolituste vastu väga suurt huvi nii Euroopas kui ka väljaspool.” Tänaseks on sajad era– ja avaliku sektori ettevõtted kasutanud NEPCon’i kogemusi selles valdkonnas.

EL Puidumäärus muudab olukorda puiduturul

Puidu tarneahela sertifitseerimiste arvu kiire kasv viimase aastakümne jooksul näitab tööstuste pühendumust keskkonnale. Siiski liigub maailmas väga palju illegaalset puitu.

Feilbergi arvates muudab puidumäärus seda olukorda tänu Euroopa Liidu turu suurusele: “Viimase aasta jooksul on lisandunud rohkem FSC sertifikaate, kui kunagi varem. Me usume, et see on nii peamiselt tänu EL Puidumäärusele. Me aitame ettevõtteid nende nõuetekohase hoolsuse süsteemi välja töötamisel , muutes seeläbi regulatsiooniga kaasnevad väljakutsed turueeliseks Euroopa tööstustele.

Ülemaailmsed teenused

NEPCon’i üheks eesmärgiks on pakkuda rahvusvahelisi teenuseid ja lahendusi, selleks teeb NEPCon koostööd Rainforest Alliance’ga, tänu millele on mittetulundusettevõttel väga lai esindajate ning audiitorite võrgustik üle kogu maailma.

Nimekiri EL-poolt tunnustatud järelevalveorganisatsioonidest on nähtaval ka Euroopa Komisjoni veebilehel. 

LegalSource Nõuetekohase Hoolsuse Süsteem: tasuta süsteem ettevõtetele

Puidu vahendajatest kuni tootjate ning jaemüüjateni – kõigil neil, kes turustavad imporditud puittooteid EL turule, on EL puidumääruse kohaselt vajalik nõuetekohase hoolsuse süsteemi rakendamine, minimaliseerimaks illegaalse puiduga kauplemise riski. LegalSource Nõuetekohase Hoolsuse Süsteem on välja töötatud kõiki EL puidumääruse nõudeid silmas pidades, mida tunnistas ka Euroopa Komisjon, kes tunnustas NEPCon’i üheks Järelevalveorganisatsiooniks.

NEPCon’i nõuetekohase hoolsuse süsteemi aluseks on LegalSourceTM standard, kus on kirjeldatud kõik nõuetekohase hoolsuse tingimused. Standardiga koos on välja töötatud ka töövahendid kasutajale, milles sisaldavad vajalikud juhendmaterjalid, näidised ja blanketid, aitamaks ettevõttel välja töötada oma nõuetekohase hoolsuse süsteem. „Me oleme otsustanud arendada oma nõuetekohase hoolsuse süsteemi eraldi sertifitseerimise standardil, et tagada kõrgekvaliteediline süsteem, mille järelevalve toimuks kindlatel alustel“. Põhjendab NEPCon’i Puidu Legaalsuse programmijuht Christian Sloth.

LegalSource Nõuetekohase Hoolsuse Süsteem on tasuta allalaaditav kõigile huvilistele järgnevalt aadressile: www.nepcon.net/DDS.

Kontakt:

Roman Poljatšenko

NEPCon OÜ juhataja

e-post: <!– var prefix = 'mailto:'; var suffix = ''; var attribs = ''; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy88244 = 'rp' + '@'; addy88244 = addy88244 + 'nepcon' + '.' + 'net'; document.write( '‘ ); document.write( addy88244 ); document.write( ‘‘ ); //–> <!– document.write( '‘ ); //–> See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud. <!– document.write( '’ ); //–>

telefon: +372 738 0723