Noored meistrid võtsid omavahel mõõtu

8.-9. märtsil toimus Eesti Näituste messikeskuses kutsehariduse suurüritus “Noor meister 2013” kus peeti Eesti-siseseid kutsemeistrivõistlusi ja -haridusmessi, uudis­tajad said oma oskusi proovile panna erinevate erialade töötubades.

Kutsevõistlustel oli 21 ala, oma võimeid pani ühe- ja kaheliikmelistes võistkon­dades proovile kokku 300 noort. Ehituserialadest olid esindatud ehituspuu-sepad, tislerid, ehitus viimistlejad, plaatijad, maastikuehitajad, müürsepad ja elektrikud.

Ürituse eesmärgiks on tutvustada ja populariseerida kutseõppealasid ning anda võimalus noortele oma oskusi võrrelda. Eesti-sisestel kutsevõistlustel edukatel noortel on edaspidi võimalus minna võistlema välismaale rahvus­vahelistele kutsemeistrivõistlustele EuroSkills ja WorldSkills.

Võistlustööde hindamisel arvestati kiirust, täpsust ja omandatud prakti­liste ning teoreetiliste teadmiste kasu­tamise oskust. Erinevatel hinnangutel olid võistlusülesanded küllaltki keeru­kad: seda tõendas ka ajalimiidi piires lõpetamata jäänud tööde suur arv.

Erialasid tutvustavates töötubades said huvilised oma käega proovida erinevaid ameteid ning piiluda kutse­hariduse telgitagustesse. Näiteks ehi­tuse töötoas oli võimalik proovida plaa­timist, laoti müüri ning pandi proovile külastajate maalrioskused. Töötoa kor­raldasid Kehtna Majandus- ja Tehno-loogiakool, Viljandi Ühendatud Kutse­keskkool ja Tallinna Ehituskool.

Puidu töötoas restaureeriti akent ja tehti mängulisemaid tegevusi nagu naelte löömine kilpi aja peale. Väikse­mate lisategevustena sai kokku panna vineerist T-tähte ja mängida mustlas-lukumängu. Töötoa viisid läbi Hiiumaa Ametikool, Ida-Virumaa Kutsehari­duskeskus, Viljandi Ühendatud Kutse­keskkool ja Tallinna Ehituskool.

Oluline osa suursündmusest oli ka kutseharidusmessil, kus osales 29 ame­tikooli üle Eesti, tutvustades oma õpi-võimalusi. Ürituse korraldas SA Innove ja see toimus tänavuses formaadis esi­mest korda.

Kutsemeistrivõistluste “Noor meister 2013” tulemused ehituserialade kaupa

■ EHITUSPUUSEPP

1. Jarmo Kask, Ragnar Keskpaik (Pärnumaa KHK)

2. Armin-lngomar Purlau, Kirill Raksa (Tartu KHK)

3. Steven šubin, vaido vahter (Kuressaare AK)

■ MÜÜRSEPP

1. Aleksei Karmanov, Mihhail Orlov (Sillamäe KK)

2. Maikel Kaur, Benno Harjo (Tartu KHK)

3. Marek Lümat, Mihkel Aruoja (Rakvere AK)

■ PLAATIJA

1. Taimo Avloi (Kehtna MTK)

2. Siim Paap (Tallinna EK)

3. Ivo Orav (Pärnumaa KHK)

■ EHITUSVIIMISTLEJA

1. Ivanov Valeri (Ida-Virumaa KHK)

2. Helen Janson (Tallinna Ehituskool)

3. Carola Tsäro (Viljandi ÜKK)

■ ELEKTRIK

1. Roman Fjodorov

(Tallinna Polütehnikum)

2. Taavi Peters (VüKK)

3. Eric Gaston (Tallinna EK)

■ MAASTIKUEHITUS

1. Martin Sakk, Martik Kivirand

(Räpina AK)

2. Oliver Haav, Taavi Kõiv (Luua mk)

■ MÖÖBLITISLER

1. Hannes Maal (Pärnumaa KHK)

2. Ergo Orumaa (Haapsalu KHK)

3. Siim Tsirk (Tartu KHK)

Allikas: Ehitaja