Numbritest olulisem on talupojamõistus

29. oktoobril kirjutas Postimehes säilikpuudest arvamusloo Indrek Sell, kes on ELF-i metsaekspert. Ta kirjutab, et “Metsaseadus nõuab lageraielangile ühe hektari kohta viie tihumeetri jagu säilikpuude jätmist. Vastavaid uurimusi teinud Eesti Maaülikooli ja Tartu Ülikooli teadlaste hinnangul on elustiku mitmekesisuse tagamiseks vajalik säilikpuude hulk aga oluliselt suurem.

Prof. Hardi Tullus kirjutas vastuartiklis, et numbritest olulisem on talupojamõistus. Loe siit. Aruteludes on ka EEML ELF-i ekspertidele seletanud, et tänagi on SMI järgi surnud puidu hulk keskmiselt 13 tm/ha.

Allikas: MTÜ Erametsaliit