Okaspuu ümarpuidu hind Rootsis jätkas langust.

Eelmise aasta viimases kvartalis langes Rootsis kõigi okaspuu ümarpuidu sortimentide keskmine hind. Männipalgi keskmise hinna langus peatus ja langi ääres oli see 453 SEK/tm (2011.a. neljandas kvartalis 459 SEK/tm), põhjas hind isegi kerkis pisut. Kuusepalgi hind langes 3% ja oli 451 SEK/tm. Kolmanda kvartaliga võrreldes langes kuuse paberipuidu hind
4% ja oli 282 SEK/tm, männi paberipuidul 270 SEK/tm (-5%). Kase paberipuidu hind püsis praktiliselt sama, 328 SEK/tm.
Kogu aasta kaalutud keskmine okaspuu saepalgi hind oli 10% madalam kui 2011.a., sama palju langes ka paberipuit.

Allikas: EUWID 13.02.2013.