Okaspuupalkide hind on kallinenud, küttepuu hind jäänud samaks

 Erametsakeskuse tellimusel koostatud 2013. a III kvartali puiduturu ülevaatest selgub, et:

 

  • okaspuupalkide hinnad on möödunud kvartaliga kasvanud ja jõudnud viimaste aastate rekordtasemele. Männipalkide hind on kvartaliga kasvanud 1,3%, männipeenpalgid ja kuusepalgid on kallinenud 3,3% ja kuusepeenpalgid 6,1%. 2013. a kolmanda kvartali seisuga olid keskmine hind EMK hinnastatistika alusel männipalgil 70,57 €/tm, männipeenpalgil 65,63 €/tm, kuusepalgil 73,01 €/tm ja kuusepeenpalgil 67,55 €/tm.
  • lehtpuu jämesortimentide keskmised hinnad on EMK hinnastatistika alusel möödunud kvartalil püsinud enam-vähem samal tasemel. Kasepalk on kallinenud 2,4% ja lepapalk odavnenud 2,6%. Sama trend on ka aastataguste hindadega võrreldes, kui lisada veel kasepaku 1,1% kallinemine aastaga.
  • paberipuiduturul on jätkunud varasem hinnatrend. EMK hinnastatistika järgi on kasepaberipuidu hind olnud languses, okaspuu- ja haavapaberipuidu hind kerges kasvus, kusjuures haavapaberipuidu hind on kasvanud pisut rohkem.
  • küttepuidu hinnad püsivad alates juuunist 2013 allpool 24 €/tm taset ja ei ole viimastel kuudel praktiliselt muutunud. Möödunud aasta sama ajaga võrreldes on küttepuidu hind odavnenud ligi 8%.
  • hakkpuidu hind on TNS Emori statistika järgi püsinud viis viimast kuud samal tasemel ning maksis septembris 10,76 €/pm³. Aasta taguse ajaga on hind odavnenud 2,9%.
  • puidugraanulite keskmine hind oli septembris 2013 TNS Emori andmetel 207,96 €/t (sh käibemaks), mis tähendab kvartali taguse hinnaga võrreldes 3% ja aastataguse ajaga 8,6% kasvu Hinnatase 207,96 €/t tähendab uut hinnarekordit alates 2008. aastast ehk ajast, mil biokütuste hinnastatistikat on Põllumajandusministeeriumi tellimusel kogutud.
  • puitbriketi hind on viimase kvartaliga 3,1% ja aastaga 3,5% kallinenud ning maksis keskmiselt septembris 161,77 €/t (sh käibemaks). Turbabrikett maksis samal ajal keskmiselt 128,8 €/t (sh käibemaks). Kui juunis 2013 maksis tonn puitbriketti 32,21 eurot enam kui tonn turbabriketti, siis septembris oli tonni hinnavahe pisut kasvanud ja jõudnud tasemele 32,97 €/t.

 

Tutvu ülevaatega 2013. a. III kvartali puiduturust SIIN