Õpirändeprojekt Praktika Euroopa metsades 2 viis õpilased Norra kuningriiki

Pärnumaa Kutsehariduskeskus Voltveti koolituskeskuse metsamajandust õppivad õpilased
Martin Kuusk, Joonas Pärna, Madis Trossmann ja Veiko Kuusk viibisid projekti „Praktika
Euroopa metsades 2“ raames metsamasinate praktikal 08.01.13 – 23.01.13 Norras Kongsberg
videregående skole`s.
Praktika kestvus oli 16 päeva, mille käigus tehti tööd erinevatel metsamasinatel: töötamine Ponsse ja
Valmet forwarderil ning väljavedu universaaltraktoril. Langetati ka mootorsaega puid. Kui
põhjamaine ilm oli metsa minekuks liiga külm (üle -20 kraadi), said õpilased treenida oma oskusi
harvesterisimulaatoril.Vabal ajal külastati erinevaid muuseume, kultuuriobjekte, tegeldi kalapüügiga,
elati mägionnis ja prooviti lumelauasõitu, suusatamist. Norra pool väga kiitis meie õpilaste positiivsust
ja head inglise keele oskust.
Kongsberg videregående skole on Pärnumaa KHK sõprusskool juba 17 aastat, külas on üksteisel
varemgi käidud, kuid uudne oli, et õpilasvahetust toetas Leonardo programm. Sellist toetust kasutati
esmakordselt, varem oli vastastikust õpirännet korraldatud Norra rahastusel, kohalike sponsorite toel
ning osakonna napist eelarvest.
Kevadel 2013 lähevad sama projekti raames metsa-, keskkonna- ja metsa kõrvalkasutamise praktikale
Inglismaale Grampus Heritage and Training mittetulunduslikku organisatsiooni kolm Pärnumaa KHK
Voltveti koolituskeskuse metsamajanduse kursuslast.
„Praktika Euroopa metsades 2“ projekti rahastab SA Archimedes Hariduskoostöö keskuse kaudu
Leonardo da Vinci programmist. Vaata edasi siit.