Õppepäev annab oskusi palkhoone taastajaile (Tartu Postimees)

Täna on Eesti maaülikooli metsa­maja ringauditooriumis (Kreutz­waldi 5) õppepäev, kus MTÜ Vanaajamaja eestvõttel arutatakse küsimusi, mis tulevad vana hoo­ne omanikule kõige sagedamini ette ja valmistavad kõige roh­kem peavalu.

Õppepäev algab kell 10 Ain Pihli (OÜ Rändmeister) loenguga «Kandvad puitkonstruktsioonid vanadel hoonetel» ning jätkub Andres Uue (Vanaajamaja) loen­guga «Palkide vahetamisest palkhoonetes». Päeva lõpetab Ain Pihli ja Andres Uue juhitud arutelu palkehituse teemadel.

Neile, kelle huvi palkehituse vastu on suurem, pakub Moostes tegutsev Vanaajamaja põhjaliku­maid praktilisi koolitusi.

Koolituskeskuseks renoveeri­tud Mooste mõisa vanas vilja­kuivatis saab õppida Eesti tra­ditsioonilist puitehitust aasta lä­bi. Sealne järgmine viiepäevane palkmaja ehituse kursus toimub 19.-23. jaanuarini.