Poola importis 2012.a. oluliselt rohkem okaspuuhaket

2011.a. importis Poola 174 450 tonni okaspuuhaket ja 58% sellest osteti Euroopa Liidu maadest. 2012.a. kasvas okaspuuhakke import 2011. aastaga võrreldes 2,46 korda ja EL osa langes 44 protsendile. Kõige rohkem, 241 000 tonni, imporditi Valgevenest. Okaspuuhakke import algas ka Lätist, 44 000 tonni, Eestist, 14 300 tonni ja isegi Hispaaniast, 4 950 tonni.

Allikas: www.fordaq.com , 26.03.2013.