Pressiteade: Puitmajaliit valis juhatuse liikme

14.06.13 kogunes Eesti Puitmajaliidu erakorraline üldkoosolek, mis valis viiendaks juhatuse liikmeks liidu liikmesettevõtte, arhitektuuribüroo TEMPT osaniku Mihkel Urmeti. Mihkel Urmeti sooviks on asuda Puitmajaliidus välja töötama ettepanekuid Eesti ehitusnormide muutmiseks selliselt, et edaspidi oleks oluliste takistusteta võimalik rajada puidust korruselamuid ning edendada liidu liikmetevahelist koostööd, luues ühised Puitmajaliidu juhised puitkonstruktsioonide rajamisel. Välisturgudel tegutsemise hõlbustamiseks soovib Mihkel asuda looma ülevaateid ja tõlkeid sihtturgude ehitusnormidest.

Puitmajaliidu liikmed tunnustasid erakorralisel üldkoosolekul Mihkel Urmeti ettepanekuid ning soovi nende elluviimise eest seista. Puitmajatootjate, arhitektide, inseneride ja ehitusmaterjalitootjate omavaheline tihe koostöö Puitmajaliidus loob head eeldused Eesti ettevõtete toodete lisandväärtuse edasiseks tõstmiseks ning konkurentsivõime kasvatamiseks.

Eesti Puitmajaliidu erakorraline üldkoosolek toimus uue liikmesettevõtte Akzo Nobel Baltics AS Rapla tootmishoones ning pärast koosolekut tutvusid liikmed Akzo Nobel Baltics tootmishoonete -ja protsessidega.

Lisainfo:

Kristiina Rebane
Eesti Puitmajaliit
58 60 99 70
Allikas: Eesti Puitmajaliit