Puidu- ja metallitööstuse ametitega saab peagi tutvuda mobiilselt (ENTK pressiteade)

Peagi saavad noored puidu- ja metallitööstuse ametitega tutvuda mobiilsete lahenduste abil, mis aitab tõsta karjääriteadlikkust neis Eesti majanduse jaoks olulistes valdkondades.

Parimate mobiilsete lahenduste leidmiseks kuulutas Eesti Noorsootöö Keskus (ENTK) välja riigihanke. Idee luua noortele säärased võimalused sündis tänavu märtsis korraldatud töötubades, kus osalesid ettevõtete, kõrg- ja kutsekoolide esindajad, noored ning kolmanda ja avaliku sektori eksperdid.
ENTK direktori Edgar Schlümmeri sõnul on säärane noorte, tööandjate, noortevaldkonna esindajate ning haridusasutuste vaheline koostöö esmakordne, kuid just kõigi seotud osapoolte kaasamise tõttu lubab loota häid tulemusi.
“Meie suur eesmärk on suurendada noorte kaasatust ja varajast kontakti töömaailmaga ning toetada nende konkurentsivõimet,” ütles Schlümmer. “Uus lähenemine on oma terviklikkuse ning kõikide oluliste osapoolte panustamise tõttu noorte ning tööturu vajadusi senisest oluliselt paremini arvestav. Usun, et selliseid lahendusi näeme tulevikus ka paljudes teistes valdkondades.”
ENTK direktor lisas, et noorte kokkupuute suurendamiseks tööeluga ja noorte konkurentsivõime tõstmiseks peab teenust osutama kasutades noorsootöö struktuuride (nt avatud noortekeskused) ja noorsootöö võrgustike võimekust ning noorte kaasamise oskusi, võimaldades tegevustele juurdepääsu ka vähemate võimalustega, sh haridusest ja tööelust väljalangenud noortele.
Uute, n-ö käed külge põhimõttel loodavate lahendustega saavad noored tutvuda näiteks noorsootöö- ja haridusasutustes ning info- ja karjäärimessidel. Nii puidu- kui metallisektoris on fookuses CNC-masina operaatori amet, millele lisanduvad vastavalt tisleri ja metallitehnoloogi ametid.
Noortele tutvustatakse ametite eripära, konkreetseid tööülesandeid ja töövõtteid, materjale, nende töötlemise võimalusi ning kaasaegseid tehnoloogiaid (sh arvestades tuleviku arenguid vastavas tööstusesektoris ja tehnoloogia arengut).
Esimene võimalus loodavate võimalustega tutvumiseks avaneb kõigil noorteinfomessil Teeviit 2016, mis toimub 1.-2. detsembrini Eesti Näituste Messikeskuses.
Mobiilset ametite tutvustamist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmis „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud tegevuste raames.

Lisainfo
Epp Reedik Eesti Noorsootöö Keskus, peaekspert
epp.reedik@entk.ee