Puidukahjurid pärsivad kaubavahetust

Hoolimata rahvusvahelisest standardist ja ELi nõuetest jõuab Euroopasse sageli puidust pakke­materjali, mis ei ole märgistatud vastavus­märgiga või on saastunud elusate taime­kahjustajatega.

Euroopa Komisjon võttis aasia siku leviku tõkestamiseks vastu otsuse 2013/92/EL, mille järgi peavad kõik riigid tegema taimetervise kontrolli Hiinast saabuvate kivimite üle, mis on deklareeritud kaubakoodidega 2514, 2515, 2516, 6801 ja 6802. Otsus jõustub 1. aprillil.

Seega kontrollib põllumajandusamet alates aprillist Hiinast pärinevad eelnimetatud kauba­grupid piiripunktides enne, kui maksu- ja tolliamet need vabasse ringlusse lubab. Kontrollimine eeldab juurdepääsu kogu puidust pakkematerjalile. Kui ligipääsu pole, tuleb kaubasaadetis taimetervisliku ülevaatuse ajaks maha laadida.

Kui taimetervise kontrollis selgub, et puidust pakke­materjal ei vasta rahvusvahelise fütosanitaar­meetmete standardi ISPM 15 nõuetele või on saastunud ohtliku taimekahjustajaga, siis materjal põletatakse.

Puiduga võivad “reisida” kahjurid, nende vastsed, seened ja bakterid. Rahvusvahelises kaubavahetuses kasutatakse kaupade transportimisel puidust pakkematerjali ligikaudu 80% ulatuses. Pakke­materjal võib olla valmistatud nii okas- kui ka lehtpuust, on sageli madala kvaliteediga ja sellega võivad levida erinevad ohtlikud puidukahjustajad.

Sihtriiki jõudes põhjustavad need soovimatud putukad, nematoodid, seenhaigused või bakterid tõsist majanduslikku kahju ja keskkonnaprobleeme. Viimastel aastatel on sagenenud juhtumid, kus Hiinast sisse toodud kivimite transportimisel kasutatavast puidust pakkematerjalist on leitud ohtlikke taimekahjustajaid, eelkõige aasia sikku (Anoplophora glabripennis).

Aasia siku elutegevus nõrgestab ja kuivatab puud, mis lõpuks seetõttu sureb. See ohtlik kahjur on pärit Hiinast ja Koreast, elab ka Jaapanis ja Taiwanis. Euroopast leiti aasia sikk esimest korda 2001. aastal. Praeguseks on kahjurit leitud Austria, Saksamaa, Inglismaa, Prantsusmaa, Hollandi, Šveitsi ja Itaalia loodusest, erilist kahju on aasia sikk tekitanud linnahaljastuses.

Sellepärast on tarvis pöörata tähelepanu pakkematerjalile, mis tuleb ohtlike taimekahjustajate riskiriikidest. Tuleb kontrollida, kas see vastab nõuetele, ja teha koostööd oma kaubanduspartneriga. Vastavusmärgiga märgistatud ja ohtlikest taimekahjustajatest vaba puidust pakkematerjal tagab tõrgeteta kaubavahetuse ja hoiab Eestimaa loodust.

Mis on mis

Puidu töötlemine taimekahjurite vastu

Nõuetekohaseks töötluseks on kaks võimalust: kuumtöötlus ja fumigeerimine metüül­bromiidiga.
Euroliidus on metüülbromiidi kasutamine keelatud, sest see mürgine taimekaitsevahend kahjustab osooni.
Kuumtöötlus toimib, kui puidu sisekihis saavutatakse 30 minutiks temperatuur 56ºC. Kuumtöötluse läbinud pakkematerjal saab vastavusmärgistuse HT.
Metüülbromiidiga töötluse puhul tuleb puidule kanda märgistus MB.
Vastavusmärgistus HT või MB tõestab, et puidust pakend on päritoluriigis töödeldud vastavalt nõuetele.

Allikas: põllumajandusamet

Allikas: Äripäev, Ülle Metsman (põllumajandusameti taimetervise osakonna juhataja asetäitja)