Ligemale miljard eurot maksva puidurafineerimise tehase rajamise eeltöö on jõudnud faasi, kus valitsus peab lähemate nädalate jooksul otsustama, kas algatada puidukiutehase rajamise organiseerimiseks loodud OÜ Est-For Invest esitatud taotluse põhjal tehase rajamiseks riigi eriplaneering (REP).

REPi menetlemine koosneb ehitise püstitamiseks sobivaima asukoha valimisest ja sellesse asukohta detailse lahenduse koostamisest ning lõpuks on REP ehitusprojekti koostamise aluseks. Eeldusel, et valitsus REPi kehtestab, kulub selle menetlemiseks kaks ja pool aastat. Tähtaeg, mis projekti eestvedajate hinnangul on liiga pikk – planeerimisprotsessi võiks nende arvates läbi viia lühema ajaga.

Nii tunnistab Est-For Investi juhatuse liige Margus Kohava, et ka investorite jaoks on see hirmuäratavalt pikk aeg, sest turuolukord võib selle aja jooksul mitu korda siia-sinna käänata. Võrdluseks – peagi Soomes Äänikoskis käivituva, analoogse, kuid kaks korda võimsama tehase planeerimise etapp läbiti kaheksa kuuga. Tõsi, seda valitsuse erikorralduse ja spetsiaalselt selleks puhuks seatud tingimuste toel.

Planeerimise käigus peab valitama ka tehases rakendatav tehnoloogia ning selguma tootmisüksuse täpne asukoht. Siiski on juba praegu selge, et logistiliselt õige on tehas rajada Tartu lähistele.

“Suur Emajõgi ja Tartu on niikuinii see koht, mille lähistel tehas peaks paiknema, sest meile on oluline väljund raudteele. Ning seal asub sõlmpunkt, kust hargneb raudtee Tallinna, Läti ja Venemaa suunal,” selgitab Margus Kohava asukohavaliku kriteeriume. “Oluline punkt on kaugus Emajõest, see peab jääma 5–10 kilomeetri piiresse. Orienteeruv asukoht on rahandusministeeriumile välja pakutud.”

Allikas: Maaleht