Puidutööstus planeerib kasvu. Enamik investeerib (Äripäev)

MAIT KAUP

Swedbanki metsa- ja puidutööstuse sektori juht

Puidutööstuse ettevõtted on käibe kasvult tööstusharudest kõige optimistlikumad – neist ligi kolmveerand ootab tänavu käibe kasvu.

Nii nagu kolmel eelmisel aastal, uuris Swedbank ka sel kevadel ettevõtjate ootusi tuleva aasta kohta. Mida teada saime? Kuidas läheb puidutööstusel aastal 2015?

Puidutööstus on käibe kasvatamisel tööstusharudest kõige optimistlikum. Olgugi et aasta alguses on olnud välisnõudlus pigem nõrk, ootab ligi kolmveerand vastanud puidutööstureid tänavu käibe kasvamist. Tulemus on mõnevõrra üle tööstussektorite keskmise, kuid siiski esimest aastat varasemaga võrreldes languses. Käibe kasvu ootus puidutööstuses on selle aastal 5%, tööstuses keskmiselt 3%. Möödunud aastal ootasid tööstusettevõtted 5,2% müügikasvu, tegelik tulemus oli statistikaameti andmeil 4,2%.

Iga neljas vaatab Saksamaa poole. Ekspordiambitsioon on puidutööstuses jätkuvalt kõrge, kombitakse uusi turge. Uutest eksportturgudest on fookus eelkõige Saksamaal. Iga neljas puidutööstusettevõte peab just Saksamaad kõige atraktiivsemaks turuks, iga viies soovib alustada müügiga Rootsis või Norras.

Samal ajal oodatakse müügimahtude kasvu esmajoones olemasolevatelt eksporditurgudelt, kuhu sektori uuringule vastanute toodangust enamik ehk 72% kaubaks läheb. Peamiseks väljakutseks on puidutööstuse ekspordimahtude kasvatamisel muutlik välisnõudlus.

Tänavu plaanitakse investeerida. Vaba tootmisvõimsus on puidutööstuses Eesti tööstuse madalaim. Ilma täiendavate investeeringuteta suudavad puidufirmad käivet kasvatada 16%, pärast sel aastal oodatava käibekasvu saavutamist langeb vaba tootmisressurss 10 protsendile.

See on tase, mis ei võimalda enam kasvada, mistõttu 90% puidutööstustest planeerib sellel aastal investeeringuid. Keskmine investeeringute maht on kasvamas, 39% vastanuist investeerib üle poole miljoni euro.

Investeerimisotsuseid toetavad ajalooliselt madalaimal tasemel olevad laenuintressid ja pank rahastab tööstusettevõtete arengule suunatud projekte hea meelega.

Ikka see tööjõupuudus. Seda tunnetatakse varasemast hulga teravamalt. Aastases võrdluses on tööjõupuudus tööstusettevõtete hulgas kasvanud enim puidutööstuses. Tööjõupuudus piirab iga teise ettevõtte arengut. Eelkõige on puudu spetsialistidest ja seadmete operaatoritest.

Olukorra leevendamiseks koolitab enamik tööstusettevõtteid suure osa värvatavast tööjõust ise kohapeal välja.

Puidutööstuse brutopalk on viimasel viiel aastal kasvanud keskmiselt 6,3% aastas ning on 3% kõrgem Eesti keskmisest. Seetõttu ilmselt hindavad juhid palgasurvet puidutööstuses keskmisest madalamaks, kuid 57% plaanib siiski ka sel aastal töötajate palka tõsta. Tugevad müügitulemused ja automatiseerimine on lubanud kogukasumlikkust kasvatada, säilitades tööjõukulude osakaalu müügitulus samal tasemel.

Mida uuringust järeldada?

Muutlik nõudlus välisturgudel on teinud ettevõtjad ettevaatlikuks, kuid usutakse siiski müügikäibe kasvatamisse. Aktiivselt otsitakse uusi turge, eelkõige sihitakse Saksamaad ja Skandinaaviat. Konkurentsivõime parandamiseks soovitakse leida uusi võimalusi ja senisest enam on puidutööstuses fookusesse tõusnud tootearendus.

Puidutöösturid on lihttööliste nappuse tõttu viimastel aastatel palju automatiseerimisse investeerinud ning kasvatanud ka vaba tootmisvõimsust. Vaatamata sellele hoitakse vaba tootmisressursi arvestuses siiski tööstuse keskmisega võrreldes kõige väiksemat puhvrit.

Võrdlus

Puidutööstus keskmisest optimistlikum

ALLIKAS SWEDBANK

Loe veebist

“Tööstusettevõtete küsitluse tulemused” Täpsem info tööstussektorite ootustest Swedbanki ettevõtete infoportaalis tööstuse lehel. www.swedbank.ee/ business/infoportal/portal/ sectors/industrial