Puidutööstuses oli mullu stabiliseerumise aasta

Kui 2011. aastal kasvas sektor tänu ekspordile, siis mullu oli tugevam koduturg. Kokku kasvas aastaga puidutööstuse müük 2,2 protsenti , sealhulgas müük koduturule 2,6 protsenti. Varasema aastaga võrreldes tootmismahtude kasv aeglustus, kasvades püsivhindades arvestatuna 1,8 protsenti.

2012. aastal kasvasid palgad puidutööstuses aasta varasemaga võrreldes ligi kaks korda kiiremini ehk pea 7 protsenti. Töötajate arvu suurenemine mõnevõrra aeglustus ning hõive kasvas aastaga 4 protsenti.

Eesti puidutööstusele moodustab eksport enam kui kaks kolmandikku müügist. Peamisteks ekspordi-partneriteks olid 2012. aastal Soome ja Rootsi. Kiirelt kasvas müük Norrasse, kuhu müüdi aasta varasemaga võrreldes kolmandiku võrra rohkem ehk ligi 135 miljoni euro eest. Suurematest kaubagruppidest jätkas kasvu puitmajade segment, mille eksport kasvas aastaga 11 protsenti.

Peale kriisi kiiresti kasvanud investeeringud kukkusid 2012. aastal ligi veerandi võrra. Siiski püsis tootmisvõimsuste rakendatuse tase mullusega samal tasemel ehk 80 protsendi juures, mis on kõrgem Eesti keskmisest ning viitab võimalusele, et järgnevatel aastatel investeeringud jälle suurenevad.

Eelnevaid aastaid iseloomustanud toorme kallinemine peatus ning RMK vahelao hinnastatistika järgi langesid mullu puiduhinnad 7,1 protsenti. Põhiline hinnalangus tuli erinevate paberipuu liikide arvelt. Nii männi-, kuuse-  kui ka kasepaberipuit odavnesid aastaga 17-18 protsenti. Kütteks kasutatav hakkepuit odavnes aastaga ligi viiendiku võrra. Samas kasepalk kallines aastaga ligi 9 protsenti ning männi- ja kuusepalk mõne protsendi võrra.

Eesti Konjunktuuriinstituudi küsitletud ettevõtjate ootused olid 2013. aasta kevadel võrreldes aasta varasemaga veidi negatiivsemad. Suhteliselt tugevaks hinnati müüki viimastel kuudel, kuid  tulevaste kuude tellimused näitasid nõrkust. Ligi viiendik küsitletud ettevõtetest plaanis ka töötajate arvu vähendamist järgnevatel kuudel.

Puidutööstus on üks Eesti suuremaid tööstusharusid. Puidutöötlemise ja puittoodete tootmisega tegeleb ligi tuhat ettevõtet, kus on hõivatud enam kui  14 000 inimest.

Täpsemalt on võimalik puidutööstuse 2012. aasta ülevaatega tutvuda siin.

Allikas: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium