Puidutööstuskontserni Lemeks kuuluv Palmako toob osa tootmist Põlt­samaale

AS Palmako ostis Green Window tootmiskompleksi Põltsamaal eesmärgiga laien­dada oma tootmist. Palmako tootmiskompleksid Tartu­maal Kavastus ja Lääne-Virumaal Laekveres jätka­vad freesprussist aiamajade, liimpuidu ja küttegraanuli tootmisega.
26. septembril sõlmiti tehing, millega AS Palma­ko omandas OÜ-lt Green Window tootmiskinnistu Põltsamaal, Kompleksi suu­ruseks on 3,7 hektarit, millel tootmis- ja administratiivhoo­neid ca 6000 ma. OÜ Green Window on selle aasta keva­dest Põltsamaa kompleksis tootmistegevuse lõpetanud.

«Keskpikas perspektiivis vajavad ruumi juurde nü aiamaja- kui ka liimpuidu tootmised. Praeguste toot­mismahtude juures töötame juba suhteliselt piiri peal ja ettevõtte orgaaniline kasv pole enam võimalik, mistõt­tu oleme juba mõnda aega ärikinnisvaraturul silma peal hoidnud,” kommenteeris ostu Palmako juhataja Rain Raud­sepp. „Kohe me tootmisega ei alusta, sest hooned vajavad renoveerimist ja kogu ala korrastamist. Esialgu oleme plaaninud meie jaoks uues kompleksis tootmisega alus­tada järgmisel sügisel,” lisas Raudsepp.

Palmako on Põhja-Euroo­pa juhtiv freesprussist aiama­jade tootja ja eksportija. Too­tevalik on lai – klassikalistest aiamajadest autovarjualuste ja tööriistakuurideni, laste mängumajadest paviljonide­ni. Lisaks aiamajadele toode­takse Palmakos ka liimpuitu ja küttegraanuleid. Tehastes valmib aastas üle 40 000 puitmaja, ligi 30 000 m3 liim-puittooteid ja 30 000 tonni küttegraanuleid. Üle 95% toodangust eksporditakse, peamiselt Euroopasse.

Allikas: Vali Uudised