Rakvere Linnavalitsus korraldab uue enampakkumise Lennuvälja tööstusala kinnistute hoonestusõigusega koormamiseks

Rakvere Linnavalitsus korraldab Rakvere Lennuvälja tööstusala kinnistute hoonestusõigusega koormamise enampakkumise kahes etapis, esimene etapi tähtaeg on 22. aprill ja teisel 27. mail.

Rakvere abilinnapea Allar Aroni sõnul on ettevõtjad Lennuvälja tööstusala vastu huvi tundnud, kuid seni lepingute sõlmimiseni siiski veel ei ole jõutud. „Nii mitmedki huvilised soovisid enampakkumise tähtaja pikendamist, mistõttu korraldamise uue enampakkumise,“ lausus Allar Aron.

Lennuvälja tööstusala suurus on 24 hektarit. Alal asuvad tootmismaaks mõeldud 39 kinnistut ja kaks ärimaaks mõeldud kinnistut Raudtee tänaval.

Tööstusalal on võimalik alguses seada kinnistule hoonestusõigus. „Pikendasime kasutusloa saamise tähtaega varasemalt kolmelt aastalt neljale. Nelja aastaga peab isik saama linnalt kasutusloa, misjärel on tal õigus kinnistu omandada,“ lisas Aron.

Hoonestusõiguse aastatasu alghind on 0,1 eurot ruutmeetri kohta.

Rakvere linn näeb Lennuvälja tööstusala sihtrühmadena ehitusmaterjalide-, toiduainete-, metalli- ja puidutööstuse ettevõtteid, samuti väiksemaid keemiatööstuse, aparaadi- ja masinaehituse ning logistika- ja autotranspordiettevõtteid.

Suurim tööstusala piirkonda jääv ettevõte on ühtlasi ka Rakvere suurim tööandja uksetehas Jeld Wen Eesti AS. Esimesed ettevõtted on alal juba omategevust alustanud, näiteks ehitusettevõtte Nowap OÜ ning kanalisatsioonide ja veetrasside ehitusega tegelev T.A.K. Ehitus OÜ.

Info: Allar Aron, tel 32 25 897, 50 23 253