Riigikogu komisjonid kohtusid Saksa kolleegidega

Riigikogu maaelukomisjon ja keskkonnakomisjoni tänasel kohtumisel Saksamaa Bundestagi toidu-, maaelu- ja tarbijakaitsekomisjoni delegatsiooniga oli kõne all EL ühise põllumajanduspoliitika reform, Riigikogu keskkonnakomisjonis menetletav jahiseadus ja jahindus laiemalt, samuti Eesti metsanduspoliitika ja energeetika.

Maaelukomisjoni esimees Kalvi Kõva andis ülevaate Eesti põllumajandustootmise põhilistest probleemidest, mis tulenevad ta hinnangul vähemuses olevate suurtoojate ülekaalust väiketootjate ees, ja tutvustas Eesti seisukohti ÜPP suhtes.

„Kõneldes ühisest põllumajanduspoliitikast, soovime me, et suureneks aktiivsetele põllumajandustootjatele määratud toetuste hulk ja et igal liikmesriigil oleks võimalus põllumajandusega tegelevatele isikutele seada toetuste maksmisel lisakriteeriume. Näiteks püsikarjamaadele tuleks kehtestada minimaalne loomkoormuse nõue, et sellel maal oleks tagatud ka loomapidamine ja väheneks nn euroheina niitmine. Ka peaks esimese ja teise samba vaheline rahajagamine olema paindlikum, ning kolmandaks tuleks põllumajandustoetused vanade ja uute riikide vahel ühtlustada ja vähendada toetustega kaasnevat bürokraatiat,“ ütles Kõva.

Keskkonnakomisjoni esimees Erki Nool andis ülevaate keskkonnakomisjonis menetletavast jahiseadusest, Eesti jahinduspoliitikast laiemalt ja ka loodushoiust.

„Ma usun, et me võtame uue jahiseadus, mida on ette valmistatud juba viis aastat, lähema kuu jooksul vastu. Põhivaidlus seoses selle seadusega on käinud maaomanike ja jahimeese vahel, kes peavad omavahel jahipiirkondade osas jõudma kokkuleppele,“ ütles Nool.

Eesti metsandusest andis ülevaate keskkonnakomisjoni liige Tõnis Kõiv, kes osutas Eesti suurele metsamassiivile ja tõdes, et puidutootmine on Eestis väiksem, kui see võiks olla. Kõiv rääkis ka metsa looduskaitselistest aspektidest ja probleemidest, mis soetud metsa kaitse alla võtmisega.

Keskkonnakomisjoni liige Kalle Palling osutas energeetikast kõneldes Saksa ja Eesti koostööle, viidates juba loodud ühisfirmale „Enefit Outotec Technology“, mis tegeleb põlevkiviõli tootmiseks parima võimaliku tehnoloogia arendamisega Frankfurdis.

Pallingu sõnul on mõlemal riigil palju ühiseid väljakutseid ka taastuvenergia ja energiasäästu edendamisel ning kutsus üles looma kahe riigil vahel ühine energiaagentuur, hõlmamaks parimal viisil vastastikuseid kogemusi. “Tutvudes hiljuti Saksamaal energiamajanduse kavaga „Energiewende“ sai selgeks, et meil on palju, mida sakslastelt õppida ja ühtlasi võtta õppust nende vigadest, et neid mitte korrata,“ sõnas Palling

Tänasel kohtumisel osales lisaks maaelukomisjoni liige Tiina Lokk-Tramberg. Bundestagi toidu-, maaelu- ja tarbijakaitsekomisjoni delegatsioonis võtsid kohtumisest osa komisjoni liikmed Petra Crone, Josef Rief ja Kirsten Tackmann.