Rootsi saematerjalivarud on langenud

Rootsi puidutööstuse saematerjali varud olid juuli lõpu seisuga hinnan­guliselt 2,28 miljonit kuupmeetrit ehk viimase enam kui kümne aasta madalaimal tasemel. Rootsi Metsa­tööstuse Liidu statistika järgi on praegused varud 12 protsenti al­la viimase kümne aasta keskmise ning 10 protsenti alla eelmise aas­ta keskmise. Rootsi Metsatööstuse Liidu (Skogsindustnerna) selgitusel on varude kahanemise üheks põhjuseks väiksem saematerjali nõud­lus./EUWID
 

Allikas: Postimees (erileht), EUWID