Soome metsatööstus käivitab suure üldhariduskoolidele suunatud kampaania

Soome suurimate metsafirmade esindajad külastavad oktoobri alguses umbes 300 gümnaasiumi üle Soome, et tutvustada 9. klassi õpilastele metsatööstust, sealseid töövõimalusi ja toodangut.

Metsanduskampaania eesmärk on süvendada noorte ja õpetajate metsandusalaseid teadmisi, tutvustada erinevaid  metsanduselukutseid  ja -tooteid ning tuua töömaailm ja koolid üksteisele lähemale. Kampaania koondab umbes 300 Soome kooli. Metsakampaaniat veavad ühiselt Soome Metsatööstuse Liit, suuremad metsatööstusettevõtted Metsä Group, Stora Enso, UPM, Soome Metsaselts ja üleriigiline Metsä Puhuu (Mets Kõneleb) programm.

Metsakampaania eesmärk on inspireerida noori siduma oma õppimis- ja karjääriplaane metsandussektoriga. “Uuringud noorte seas näitavad, et nad ei ole kursis metsanduse erialadega, tootearenduse ja innovatsiooniga puidu kasutamisel, ega puidu positiivsete keskkonnaomadustega, ” ütles Soome Metsatööstuse Liidu hariduspoliitika ekspert Anne Kettunen . “Metsatööstuses on vaja juurde töökäsi, ja lähiaastatel suurenev pensioniealiste töötajate hulk suurendab tööjõuvajadust veelgi. Näiteks on tarvis puidutehnolooge, metsamasinajuhte ja laborante. Metsanduslikke õppeprogramme on kõigis haridusastmetes täiustatud selliselt, et need annaksid tulevikuks kõik metsatööstuses vajalikud oskused,” lisas Kettunen.

Metsa- ja puidutööstus annab Soomes tööd umbes 50 000 inimesele ja kogu metsandussektoris on umbes 160 000 töökohta. Aastal 2012 oli metsatööstuse maht koguekspordis umbes 20 protsenti; kümne kõige olulisema eksporttoote seas oli neli toodet puidutööstusest.

Kampaania raames jagatakse noortele infot ja teavet võimalike tulevikuväljavaadete kohta ja tutvustatakse erinevaid puidupõhiseid tooteid, näiteks biokomposiite, painutatud vineeri ja erinevate kvaliteediklasside paberit ja pakendeid.

 

Täiendav info:

www.metsapuhuu.fi

www.metsateollisuus.fi

http://twitter.com/metsateollisuus

www.lastuja.fi

www.facebook.com / metsatööstus