Sektori ülevaade

EMPL paneb korra aastas kokku Eesti Metsa- ja Puidutööstuse sektori lühiülevaateid ja avaldab selle oma kodulehel. Sektori ülevaateid on liit koostanud ja avaldanud alates 2014 aastast. Ülevaated on PDF failidena kättesaadavad allolevatelt linkidelt:

Metsa- ja Puidutööstus 2021. lühiülevaade

2020 aasta statistika andmetel moodustab metsa- ja puidusektori (sh metsamajandus, puidu-, paberi- ja mööblitööstus) lisandväärtus kogu lisandväärtusest 7,1%. Puidu- paberi- ja mööblitööstuse osakaal töötleva tööstuse lisandväärtuses on 25%. Metsa- ja puidutööstuse lisandväärtus kokku vähenes 2020. aastal +5,4%, mis on suurem kui Eesti majanduses tervikuna (0%) ja väiksem kui töötleva tööstuse keskmine (1%). Ettevõtete kogu müügitulu sektoris (puidu- ja paberitööstus, mööblitootmine ning metsamajandus) oli 2020. a jooksevhindades 3,8 miljardit € ja 2021. aastal 4,9 miljardit €.

Metsa- ja Puidutööstus 2020. lühiülevaade

2019 aasta statistika andmetel moodustab metsa- ja puidusektori (sh metsamajandus, puidu-, paberi- ja mööblitööstus) lisandväärtus kogu lisandväärtusest 7,5%. Puidu- paberi- ja mööblitööstuse osakaal töötleva tööstuse lisandväärtuses on 23%. Metsa- ja puidutööstuse lisandväärtus kokku kasvas 2019. aastal +0,3%, mis on väiksem kui Eesti majanduses tervikuna (7%) ja väiksem kui töötleva tööstuse keskmine (3%). Ettevõtete kogu müügitulu sektoris (puidu- ja paberitööstus, mööblitootmine ning metsamajandus) oli 2019. a jooksevhindades 4,4 miljardit €.

Metsa- ja Puidutööstus 2019. lühiülevaade

2018 aasta statistika andmetel moodustab metsa- ja puidusektori (sh metsamajandus, puidu-, paberi- ja mööblitööstus) lisandväärtus kogu lisandväärtusest 8,1%. Puidu- paberi- ja mööblitööstuse osakaal töötleva tööstuse lisandväärtuses on 24%. Metsa- ja puidutööstuse lisandväärtus kokku kasvas 2018. aastal +13,7%, mis on suurem kui Eesti majanduses tervikuna (8%) ja suurem kui töötleva tööstuse keskmine (10%). Ettevõtete kogu müügitulu sektoris (puidu- ja paberitööstus, mööblitootmine ning metsamajandus) oli 2018. a jooksevhindades 4,2 miljardit €.

Metsa- ja Puidutööstus 2018. lühiülevaade

2017 aasta statistika andmetel moodustab metsa- ja puidusektori (sh metsamajandus, puidu-, paberi- ja mööblitööstus) lisandväärtus kogu lisandväärtusest 7,7%. Puidu- paberi- ja mööblitööstuse osakaal töötleva tööstuse lisandväärtuses on 25%. Metsa- ja puidutööstuse lisandväärtus kokku kasvas 2017. aastal +15,4%, mis on suurem kui Eesti majanduses tervikuna (10%) ja suurem kui töötleva tööstuse keskmine (5%). Ettevõtete kogu müügitulu sektoris (puidu- ja paberitööstus, mööblitootmine ning metsamajandus) oli 2017. a jooksevhindades 3,5 miljardit €.

Metsa- ja Puidutööstus 2017. lühiülevaade

2016 aasta statistika andmetel moodustab metsa- ja puidusektori (sh metsamajandus, puidu-, paberi- ja mööblitööstus) lisandväärtus kogu lisandväärtusest 7,1%. Puidu- paberi- ja mööblitööstuse osakaal töötleva tööstuse lisandväärtuses on 24 %. Metsa- ja puidutööstuse lisandväärtus kokku kasvas 2016. aastal +8,7%, mis on väiksem kui Eesti majanduses tervikuna (12%) ja suurem kui töötleva tööstuse keskmine (6%). Ettevõtete kogu müügitulu sektoris (puidu- ja paberitööstus, mööblitootmine ning metsamajandus) oli 2016. a jooksevhindades 3,3 miljardit €.

Metsa- ja Puidutööstus 2016. lühiülevaade

2016 a statistika andmetel moodustab metsaja puidusektori (sh metsamajandus, puidu-, paberi- ja mööblitööstus) otsene lisandväärtus kogu lisandväärtusest 5,3% ning kogu SKP-st 4,6%. Puidu- paberi- ja mööblitööstuse osakaal töötleva tööstuse lisandväärtuses on 35%. Metsa- ja puidutööstuse lisandväärtus kokku kasvas 2016. aastal +3,3%, mis on pisut kiirem kasv kui Eesti majanduses tervikuna (+3%) ja töötleva tööstuse keskmine (-5 %). Ettevõtete kogu müügitulu sektoris (puidu- ja paberitööstus, mööblitootmine ning metsamajandus) moodustas 3,3 miljardit €. Metsa- ja puidutööstus on sellega üks Eesti kiiremini areneva lisandväärtuse kasvuga majandusharusid ja suurema käibega tööstusharusid.

Metsa- ja Puidutööstus 2015. lühiülevaade

2015 a statistika andmetel moodustab metsaja puidusektori (sh metsamajandus, puidu-, paberi- ja mööblitööstus) otsene lisandväärtus kogu lisandväärtusest 5,3% ning kogu SKP-st 4,6%. Puidu- paberi- ja mööblitööstuse osakaal töötleva tööstuse lisandväärtuses on 32%. Metsa- ja puidutööstuse lisandväärtus kokku kasvas 2015. aastal +4,2%, mis on oluliselt kiirem kasv kui Eesti majanduses tervikuna (+1,8 %) ja töötleva tööstuse keskmine (-2,2 %). Ettevõtete kogumüügi tulu sektoris (puidu- ja paberitööstus, mööblitootmine ning metsamajandus) moodustas 3,1 miljardit €. Metsa- ja puidutööstus on sellega üks Eesti kiiremini areneva lisandväärtuse kasvuga majandusharusid ja suurema käibega tööstusharusid.

Metsa- ja Puidutööstus 2014. lühiülevaade

2014 a statistika andmetel moodustab metsa- ja puidusektor (sh metsamajandus, puidu-, paberi- ja mööblitööstus) Eesti SKP-s 5,3%. Puidu- paberi- ja mööblitööstuse osakaal töötleva tööstuse lisandväärtuses on 23,7 %. Puidutööstuse lisandväärtus kasvas eelmisel aastal +11,3%, mis on oluliselt kiirem kasv kui Eesti majanduses tervikuna (+3,4%) ja töötleva tööstuse keskmine (+4,6%). Ettevõtete kogumüügi tulu sektoris (puidu- ja paberitööstus, mööblitootmine ning metsamajandus) moodustas 2,9 miljardit €. Puidutööstus on sellega üks Eesti kiiremini areneva lisandväärtuse kasvuga majandusharusid ja suurema käibega tööstusharusid.

Info on uuendatud: 03.02.2022