Taastuvenergia direktiivist

Aasta tagasi sai Euroopa Parlamendi ja Nõukogu poolt vastu võetud kliimapaket. Taastuvenergia direktiiv (2009/28/EC) vastuvõtmine tähendab muutuseid Eestile. Muuhulgas sisaldab direktiiv taastuva energia definitsiooni – ehk millistest allikatest saadav energia võib lugeda taastuvaks. Turvas sinna hulka ei kuulu. Tulevikus muutub keerulisemaks ka kogu biomassi kasutamine elektri, soojuse või jahutuse tootmisel, sest käesoleva aasta lõpuks on Euroopa Komisjonil kohustus üllitada keskkonnahoidlikkuse kriteeriumid energiasektoris kasutatava biomassi kohta.

Planeerides uusi, taastuvatel allikatel baseeruvaid sooja ja elektri (koos)tootmise jaamu tuleb probleemide ennetamiseks silmas pidada, kas kütus on pärit ELst või kolmandatest riikidest, kui kaugelt kütust transporditakse, kas biomass on pärit bioloogiliselt tundlikelt aladelt jms

Veelgi enam, direktiiv sisaldab hulganisti nõudeid transpordis kasutatavate taastuvate kütuste keskkonnahoidlikkusele ja nende vastavuse tõendamisele. Biodiisli ja bioetanooli äri saab seega tulevikus olema oluliselt reguleeritum kui ta täna on. Kõikidele EL liikmesriikidele ühtviisi kehtiv kohustus sõltumata riigi rikkusest või suurusest saab olema vähemalt 10% ulatuses taastuvate allikate kasutamine transpordis.

üle-Euroopaline 20%line taastuvenergia kohustus on liikmesriikide vahel ära jagatud. Eesti kohustus on tagada, et aastal 2020 tarbitakse 25% energiast taastuvatest allikatest. Arvestades meie 2005 aasta taset, kus taastuvenergia moodustus 17,8% meie energiatarbimisest, kujuneb kasvuks 8,2%. Liikmesriigi enda teha on kas see muutus saavutatakse elektri, sooja või jahutuse tootmisega.

 

Autor: Rene Tammist, Euroopa Parlamendi sotsiaaldemokraatide fraktsiooni energiapoliitikanõunik

Allikas: Äripäev

Toimetas: EMPL