Tähelepanu – XpressKONKURSS!

 

Täna, 14. juunil algas puitarhitektuuri seistsme päeva konkurss.

XpressKonkurss eesmärk on esile tuua Eesti metsa- ja puidutööstuse ning metsa- ja puidusektori olulisust Eesti riigis ning avada selle seoseid majanduse, kultuuri ja keskkonnaga. Konkursi raames loodav eksponaat tutvustab viimase kümne aasta puitarhitektuuri paremikku. Osalejate ülesanne on leida parimad ideekavandid eksponaadi lahenduseks.

 Eksponeerimisviisile vormis või meedias eraldi nõudeid ei ole. Tähtis on see, et eksponaadi külastaja saaks meeldejääva näitusekogemuse.

Näituse eksponaat peaks endale tõmbama möödujate tähelepanu ja äratama huvi seda külastada. Eksponaadil on kaks osa: eksponaat ise ja nn istmeinstallatsioon. Viimase eesmärk on pakkuda külastajale võimalust jalga puhata. Mõlema tehnilised nõuded on määratud allpool.

Eksponaadi lähedal peab olema infotahvel, mis selgitab puidust ehitiste omadusi ning puitmaterjali ja metsakasutuse omavahelisi seoseid (selle sisu tootmise eest vastutab Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit)

Tingimused:

Esitamine ja formaat

Konkursi ideekavandid tuleb esitada märksõna alusel ja saata vastava nimega      selleks spetsiaalselt loodud e-maili kontolt g-maili keskkonnas. Näiteks kui esitatud töö nimi on “EKSPONAAT”, siis tuleb luua g-maili konto, mille nimeks “ <!– var prefix = 'mailto:'; var suffix = ''; var attribs = ''; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy60759 = 'EKSPONAAT2013' + '@'; addy60759 = addy60759 + 'gmail' + '.' + 'com'; document.write( '‘ ); document.write( addy60759 ); document.write( ‘‘ ); //–> <!– document.write( '‘ ); //–> See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud. <!– document.write( '’ ); //–> ” . Loodud kontolt tuleb saata esitatud tööd manustena.

Esitatud töö ei tohi sisalda töö autorile viitavat informatsiooni. Juhul, kui esitatud kavand siiski sellist informatsiooni sisaldab, langeb töö automaatselt konkursist välja.

 

  1. Esitatav töö peab mahtuma ühele A1 suuruses paberilehele, et korraldajal oleks võimalik seda hiljem eksponeerida. Konkursitöö ideekavandile peab lisama lühikese seletuskirja (kuni 200 sõna). Esitatavat tööd peab lisaks A1 formaadile olema võimalik välja trükkida A4 formaadis rõhtpaigutusega (landscape). Konkursitööl peavad olema leheküljed nummerdatud koos töö nimega, näiteks: „EKSPONAAT lk 1“ jne. Tööd peavad olema pdf-formaadis. Kuna saatmine toimub elektrooniliselt, ei tohi esitatud tööde maht ületada 5Mb. Hiljem on võimalik töid laadida suuremas mahus selleks loodud ftp-aadressile.

 

Aeg, raha ja žürii

Konkursitöö peab olema esitatud 21. juuni 2013 kella 10.00-ks. Iga konkursile saadetud töö saab kinnituse laekumise kohta e-maili teel.

Žürii kuulutab välja võitja 28. juunil 2013 kell 17.00. Konkursi tulemused saadetakse osalejatele e-maili teel. Lisaks edastatakse tulemused Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidule, kes omakorda annab tulemustest teada avaliku meedia vahendusel ja avaldab need oma kodulehel www.empl.ee. Samuti teatatakse konkursi tulemused Eesti Arhitektide Liidule, kes omakorda annab selle info edasi oma liikmetele.

Tööde ehitusajaks on arvestatud kaks nädalat ja vastavate tööjooniste vormistamiseks üks nädal. Võidutöö peaks olema avatud publikule 20. juulil 2013.

Võitjail palutakse ühendust võtta Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liiduga edaspidise töö ajastamise, jaotuse ja korralduste täpsustamise asjus.

Žürisse kuuluvad Eesti Arhitektide Liidu esimees Peeter Pere, Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu juhatuse liige Ando Jukk (või tema määratud asendaja), Eesti Kunstiakadeemia õppejõud Andres Kurg, Eesti Kunstiakadeemia dotsent Karin Paulus ja kunstnik Marju Pottisep.

Eksponaadi ja istmeinstallatsiooni mõõdud

Eksponaadi mõõdud EI TOHI ületada laiust kaks ja pool meetrit, pikkust viis meetrit ja kõrgust kaks meetrit.

Istmeinstallatsiooni mõõdud EI TOHI ületada laiust poolteist meetrit, pikkust kolm meetrit ja kõrgust poolteist meetrit. Istmeinstallatsioon

Eksponaat ja istmeinstallatsioon paigutatakse kaubanduskeskustesse, et jõuda võimalikult laia sihtrühmani, võimaluse korral eksponeeritakse seda ka arhitektuurimuuseumis.

Eksponaadile peab olema võimalik paigaldada puutetundlikku ekraani ja sellele vajalikku korpust. Kuna tegemist on terviklahendusega tagamaks vajalikke töötingimusi, peab ideekavand arvestama vajalike mõõtudega. Monitori korpuse taga on 50X50 mm nelikanttorud. Pikkus on 1231 mm, kinnitusaukude vahe 1150 mm. Korpuse tagumise osa kaudu toimub kioski sisekomponentide jahutus, seega tuleb eksponaadile tagada loomulik õhuringlus ülevalt, alt ja tagumiselt küljelt. Külgedelt peaks jääma vaba ruumi   100 mm (vt lisatud joonist).

Eksponaadi materjaliks on puit või puitkomposiitmaterjal, nt. vineer, ristkiht- liimpuit või liimpuit – kindlasti tasub siin hoolikalt läbi mõelda, mida kasutada ja kuidas, sest materjalide võimalused on väga ulatuslikud.

Kuna eksponaat paigutatakse avalikku ruumi, tuleb arvestada inimteguritega, sh. puutetundliku monitori osas, mille vaatamine on raskendatud heleda valguse all.

Eksponaati ja istmeinstallatsiooni peab olema võimalik transportida kas tükkideks võetuna või tervikuna. Selle võimaldamiseks tuleb luua sobiv ja toetav ehituslik lahendus, mis on teostatav nö tavaliste ehitustööriistadega. Detaile peaks olema võimalik liigutada kahe inimesega käsitsi.

Kuna tegemist on sihtfinantseeritud projektiga, peaks lahendus mahtuma ettemääratud kulude piiridesse. Ehituse ja materjali maksumus kokku ei tohi ületada 8000 EUR. Rusikareeglist lähtudes võiks arvestada, et pool summat kulub tööle ja teine pool materjalile (kaks meistrit peaks suutma ehitada valmis lahenduse ühe 40-tunnise nädala jooksul).

Olenemata vormist, elementidest või detailidest ei tohi eksponaat ja istmeinstallatsioon kujutada endast mingit ohtu selle külastajatele, sh.lastele.

Eksponaadil peaks olema koht, kuhu kinnitada A3 suurune tahvel, millele on märgitud, et tegemist on Keskkonnainvesteeringute Keskuse, Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu ja Puuinfo poolt toetatud projektiga.

Valgustuse ja muu tehnika kasutamine pole keelatud – peaasi, et on tagatud kõik vastavad ohutusnõuded ja eelarvesse mahtumine. Valguslahendused, juhul, kui need on osa lahendusest, peavad olema LED-tehnoloogia põhised.

Muid nõudeid ei ole – lustliku kunstiteose peamine eesmärk on emotsiooni tekitamine, külastajate kõnetamine „puu keeles“. Loodetavasti pakub ülesanne meeldivat ja loomerikkast pinget – selleks soovime teile jõudu ja fantaasialendu!

Konkurssi korraldab Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit ja toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus.