Haridus

Sektori arengu tagame heade spetsialistide olemasoluga. Metsa- ja puiduhariduse kvaliteedi arengule ja kvantiteedi tagamisele kaasaaitamine on üks Liidu prioriteetidest. Selleks räägime kaasa õppekavade ja õppeplaanide koostamistel; kutsetegevuste arendamisel.