Lõputööde preemiad

EMPL alustas 2004. aastal kõrgkoolide parimate metsa- ja puidutööstusega seotud lõputööde autorite tunnustamist ja premeerimist. Esimesed preemiad said Eesti Maaülikooli Metsandus- ja Maaehitusinstituudi metsatööstuse magistritööde autorid. Aastal 2011 lisandus Tallinna Tehnikaülikooli Inseneriteaduskonna puidutehnoloogia parima magistritöö autasu ning 2016 parima puitkonstruktsioonide (ehitus) teemaline preemia.

Alates 2019 annab EMPL välja ka kutsehariduse preemiat parimale metsandusvaldkonna kutseeksamiga lõpetanule.

Aastal 2020 otsustas EMPL lisaks eelnevalt nimetatutele välja anda veel 2 preemiat: Eesti Maaülikooli Puidutöötlemise tehnoloogia rakenduskõrghariduse ja Maaehituse inseneriõppe magistriõppe parimale puitkonstruktsioonide lõpetöö autorile.

Alates 2020 aastast jagatakse välja 6 preemiat: 5 kõrghariduses ja 1 kutsehariduses.

EMPL kõrghariduse preemiad parimate lõputööde autoritele:

  • EMÜ Metsandus-ja Maaehitusinstituudi metsatööstuse magistritöö– 600€
  • EMÜ Metsandus-ja Maaehitusinstituudi puitkonstruktsioonide (ehitus) magistritöö – 600€
  • EMÜ Puidutöötlemise tehnoloogia rakenduskõrghariduse lõputöö-600€
  • TalTech Inseneriteaduskonna puidutehnoloogia magistritöö – 600€
  • TalTech Inseneriteaduskonna puitkonstruktsioonide (ehitus) magistritöö – 600€

Parim magistritöö selgitatakse välja iga aasta kevadel kaitsmiskomisjoni ettepanekute alusel. Arvesse võetakse töö hinnet  (suurepärane) ja kvaliteeti. Eelkõige hinnatakse lõputöö autori pühendumist tööle ja tema pädevust ning teadmisi töö teemavaldkonna läbitöötamisel. Täiendavalt arvestatakse töö eksperimentaalset iseloomu ja uusi tekkinud teadmisi, samuti rakenduslikke võimalusi Eesti metsa- ja puidutööstuse arengule kaasaaitamisel. Töö peab olema avalikkusele kättesaadav.

EMPL kutsehariduse preemia:

  • Luua MK metsandusvaldkonna parim lõpetaja – 400€

Parim lõpetaja selgitatakse välja Luua MK komisjoni poolt metsandusvaldkonna kutsekeskharidus- või kutseõppe lõpetajate seast, kes on õppekava lõpetanud kutseeksamiga.

Preemiad:

2021

Jane Liise Nurk “Liimide mõju inseneripuidust konstruktsioonide tulepüsivusele(TalTech)
Juhendaja: Alar Just
 
Raina Lipand “Vee kapillaarne liikumine radiaal suunas ja niiskuse jaotumine CLT paneeli ristlõikes” (TalTech)
Juhendajad: Villu Kukk ja Targo Kalamees
 
Taisto Tamm “Ümarpalgist freesitud varjualune“ (EMÜ rakenduskõrghariduse õppekava)
Juhendaja: Risto Mitt
 
Kersti Orno – Metsandusvaldkonna forvarderioperaatori õppekava kutseeksamiga lõpetanud (Luua MK). Kutsehariduse preemia
 

2020

Roland Rokka ja Tauri Udras „Jäiga plastvahust soojustusega puitsõrestiktarindite soojus- ja niiskustehniline toimivus(TalTech)
Juhendajad: Kristo Kalbe ja Targo Kalamees
 
Tanel Tumanov Kase (Betula pendula Roth)“ väärlülipuidu mõju puitplastkomposiitide termilistele omadustele ja vastupidavusele välistingimustes” (TalTech)
Juhendaja: Heikko Kallakas
 
Karel Mustrik “Tammest söögilaua tehnoloogia väljatöötamine“ (EMÜ rakenduskõrghariduse õppekava)
Juhendaja: Regino Kask
 
Risto Kiisk – Metsandusvaldkonna metsuri õppekava kutseeksamiga lõpetanud (Luua MK). Kutsehariduse preemia
 
 

2019

Risto Kööts “Termilise töötlemise mõju lepapuidu pinnaomadustele” (EMÜ). Juhendaja Regino Kask

Laura Cukkere „Ristkihtliimpuidust välisseinte välismõõtmised ja hügrotermilise jõudluse modelleerimine“ (TTÜ). Juhendajad Villu Kukk ja Jaan Kers

Lauri Rauk “Ristkihtliimpuidustjäikusseinte eksperimentaalne uurimine” (TTÜ). Juhendaja Eero Tuhkanen

Hannes Brük – Metsandusvaldkonna harvesterioperaatori õppekava kutseeksamiga lõpetanud (Luua MK). Kutsehariduse preemia

2018

Katariina Keerd “Keskmise tihedusega puitkiudplaadi leotamise ja väljakuivamise tsüklite arvu mõju mehaanilistele ja füüsikalistele omadustele” (EMÜ). Juhendajad Regino Kask ja Allar Padari

Ricardo Miguel Lopes Horta „Tootmistehnoloogiate mõju ristkihtliimpuidu õhupidavusomadustele pärast korduskatset“ (TTÜ). Juhendajad Jaan Kers ja Villu Kukk

Annegrete Külaotsa “Seespoolse lisasoojustusega ristkihtliimpuidust seinte soojus- ja niiskustehnilise toimivuse hindamine” (TTÜ). Juhendajad Targo Kalamees ja Villu Kukk

2017

Andre Kokk “Männipuidu staatilise ja dünaamilise elastsusmooduli prognoosimine mittepurustaval ultrahelimeetodil” (EMÜ). Juhendajad Valdek Tamme ja Peeter Muiste

Morten Kaasik “Ristkihtliimpuidu kasutusvõimalused puitkarkassist kortermajade jäigastamisel” (TTÜ). Juhendaja Eero Tuhkanen

Martin Püssa “Sileservseotise mõju ristkihtliimpuidu omadustele”(TTÜ). Juhendaja Jaan Kers

2016

Remo Jõgela “Sojapõhine puiduliim uurea-formaldehüüdvaigu alternatiivina vineeritööstuses Tarmeko Spoon AS näitel” (EMÜ). Juhendajad Regino Kask ja Risto Mitt

Villu Kukk “Impact of cracks to the hygrothermal performance of cross laminated timber” (Pragude mõju ristkihtliimpuidu hügrotermilistele omadustele). (TTÜ) Juhendajad Jaan Kers ja Heikko Kallakas

Katrin Nele Mäger “Implementation of new materials to the component additive method for fire design of timber structures” (TTÜ)(Puitkonstruktsioonide tuletõkestusvõime arvutusmeetodi täiendamine uute materjalidega). Juhendajad Alar Just ja Daniel Brandon

 2015

Siim Tammeväli “Saematerjali sorteerimismasinate võrdlus ja valik Combimill Sakala OÜ näitel” (EMÜ). Juhendajad Risto Mitt ja Jaan Kers

Birgit Sepp “Väärlülipuiduga kasespooni liimliite parendamine Tarmeko LPDs” (TTÜ). Juhendajad Kaarel Saar ja Jaan Kers

2014

Andre Purret  “Eesti puidutööstussektori arengu ja tulevikuväljavaadete analüüs”. (EMÜ)
Juhendajad: Paavo Kaimre ja Lauri Antero Hetemäki.

Martin Saar  „Nurkühenduste tugevus erinevates materjalides“. (TTÜ)
Juhendaja: Jaan Kers.

2013

Mailis Hänin „UV-kiirguse ja niiskuse mõju puit-plast komposiitmaterjalide paindeelastsusmoodulile“ (EMÜ)
Juhendaja: Regino Kask ja Allar Padari.

Hele Järv  „Puitpõhised ehitusplaadid konstruktsioonis ja nende biokindlus“ (TTÜ)
Juhendaja: Urve Kallavus

 

2012

Lauri Sutt „OÜ Reta Puit saeveski rekonstrueerimine“ (EMÜ)
Juhendaja: Risto Mitt
 
Kärt Kängsepp „Puidu omaduste mõju puidukaitsevahendite väljapestavusele“ (TTÜ)
Juhendajad: Jaan Kers ja Pille Meier
 

2011

Marek Hirs „Royal protsess” (EMÜ)

Juhendaja: Regino Kask

Tauri Arumäe „Laseskanneri andmete kasutamine takseertunnuste hindamiseks” (EMÜ)
Juhendaja: Mait Lang

Kätlin Kreitsmann „Mikrofibrilleeritud tselluloosi tugevdamise potentsiaali uurimine“ (TTÜ)

Juhendaja: Pille Meier

2010
Heigo Otsa “Vineeri tugevdamine klaas-, süsinik- ja kevlarkiud kangastega.” (EMÜ)

Juhendaja: Regino Kask

2009

Markku Juronen  „Hariliku kuuse puidu mehhaanilised omadused Kunda tsemenditehase ümbruses“ (EMÜ)
Juhendaja: Regino Kask