Transport

Meist sõltub:

 • Metsa- ja puidusektor on suur tööandja – 38 000 inimest. (Statistikaamet 2016)
 • Puidupõhiste toodete eksport 2015 = 1,83 miljardit € (EMPL)

Taust ehk et elame Eestis:

 • Eesti peab säilitama aastaks 2020 transpordisektori energiakulu 2010. aasta tasemel.
 • Mitte suurendama transpordi KHG heitekoguseid rohkem kui 11% võrreldes 2005. aastaga.
 • Eesti peab saavutama 10% taastuvenergia osakaalust maanteetranspordis.
 • Eesti on väikeriik, alla 300 km distantsidega, mistõttu ei ole maanteetranspordile alternatiivi uute raudteede näol.
 • Eesti Transpordi Arengukava näeb ette kaubavedude suurenemine aastaks 2020: maanteedel sõitvate veokite osa suureneb 61 miljoni kilomeetri võrra, see tähendaks 1522 x rohkem tiire ümber ekvaatori!
EMPL usub, et sõidukite võimaliku täismassi suurendamine 60 tonnile vähendab aastast läbisõitu. Sõidukite täismassi suurendamise korral ei suurene koormus teekattele, mistõttu kavandatud teetööde hulk ei suurene. Sõidukordade vähenemise puhul väheneb õhku paisatava Co2 ning NOx hulk ja suureneb energiaefektiivsus.

Meie usk põhineb ja on toetatud erinevate uuringute ja teadustööde poolt.

Puidutranspordi makromajanduslik uuring (2010) järgi 44t massi suurenemine 60 tonnile:

 • ca 200 000 vedu aastas vähem, millele lisanduvad veel tühisõitude vähenemine ehk päevas ca 660 metsaveoautot vähem.
 • See teeb -21 milj km aastas. 58 000 korda edasi-tagasi Tallinn-Tartu maanteel.
 • Ümarpuidu transpordil (lisage veel muud veod!) otseste kulude sääst ühel veaol ca 20%! See on -100€ poeskäigu asemel -80€ poeskäik.
 • Puhtam õhk ja vähem naftat: 1/3 vähem diislit ning paisatud CO2-te.
 
Eesti kontekstis
Rahvusvahelised

Puidutranspordi Makromajanduslik Uuring

Tallinna Tehnikakõrgkool, Tartu Ülikool, Eesti Maaülikool, Eesti Metsatööstuse Liit

Partnerid: Autoettevõtete Liit, Majandus – ja Kommunikatsiooniministeerium, Keskkonnaministeerium, Riigimetsa Majandamise Keskus

Riigikogu Keskkonnakomisjon, 2012
 
 
13.11.2012 toimus avalik ühisistung, kus tähelepanu keskmes oli keskkonnakomisjoni raport „Raskeveokite täismassipiirangute mõju metsanduse arengule ja keskkonnaseisundileˮ.
An overview of technical aspects
Guillaume Leduc
European Commission Joint Research Centre Institute for Prospective Technological Studies
2009

 

Based on real-world emission measurements of HDV along the extended Trans-European transport CORRIDOR V
M. Pregl, A. Perujo, P. Bonnel
European Commission Joint Research Centre Institute for Environment and Sustainability
2008

 

European Commission
Directorate-General Energy and Transport
Unit Logistics, Innovation & Co-modality DM 28
1049 Brussels Belgium
2008