EVR

KKK

Mis on EVR?

EVR (e-veoselehe register) on rakendusliides (API), mis on loodud asendamaks juba vananenud ELVISt. Kuna EVR on loodud põhiliselt süsteemide vaheliseks suhtluseks, siis erinevalt ELVISest puudub EVRis kasutajaliides, läbi mille saab erinevaid veoselehtedega seotud toiminguid teha.

Kuidas EVRiga liidestuda?

Kuna EVRil puudub kasutajaliides, siis peab EVRiga liidestumiseks ise endale eraldi rakenduse looma. Läbi loodud kasutajaliidese rakenduse EVRi päringute tegemiseks on vaja iga päringuga kaasa saata valiidne API võti, mille saab asutusele genereerida selle asutuse esindaja. Oma asutusele vajaliku ligipääsu saamiseks tuleb pöörduda EMPLi poole. Täpsem info liidestumise kohta on leitav kasutusjuhendist (vt „Kasulikud lingid“).

Mida teha, kui mul enda rakendus puudub?

Sellisel juhul tuleks pöörduda mõne ettevõtte poole, kes antud rakendust pakub (nt Woodpecker Systems, Deskis või Thorgate). Teises etapis on plaanis arendada lihtne kasutajaliides neile, kes ei oma võimalust kasutada e-veoselehe süsteemi EVR liidestumise kaudu.

Mida läbi EVRi teha saab?

Läbi EVRi saab teha samu tegevusi, mida läbi ELVISe. Saab näiteks veoseleheti luua, mõõtmisandmeid lisada ja tarnekohti hallata. Täpsem info erinevate läbi EVRi tehtavate päringute kohta on leitav kasutusjuhendist ja API kirjeldusest (vt „Kasulikud lingid“).

Kuidas toimub üleminek ELVISelt EVRile?

Esimese sammuna pannakse tööle EVR, kus on võimalik luua veoselehti ja teha kõiki veoselehega seotud edasisi tegevusi. Sel hetkel tuukse EVRi üle ka ELVISes juba olemas olevad veoselehed, mida saab pärida või millele saab lisada mõõtmisandmeid.

Sel perioodil, kui EVR ja Elvis on paralleelselt kasutusel, tuleb silmas pidada, et veoseleht tuleb lõpuni menetleda süsteemis, kus see sai alustatud. Peale seda, kui üleminek EVRile on olnud sujuv ja kasutajad muudatusega harjunud, sulgeme ELVIS süsteemi ning edaspidi toimub kõikide toimingute tegemine ainult EVRis.

Kasulikud lingid

Kasutusjuhend

Testkeskkond

API kirjeldus: