Juhtrühm ja töörühm

Projekti “Metsanduslogistika edendamine e-keskkonnas” juhtrühm:

 • Marek Kase(Stora Enso Mets)
 • Kaido Sikk (Iriscorp Transport)
 • Tavo Uuetalu (RMK)
 • Enn Sapp (Metsäliito Eesti)
 • Jüri Tambets (UPM-Kymmene Forest)
 • Jüri Külvik (Lemeks)
 • Marku Lamp (Keskkonnaministeerium)
 • Ott Otsmann (EMTL)
 • Ivar Odrats (RIA)

Projekti “Metsanduslogistika edendamine e-keskkonnas” töörühm:

 • Mait Marran (Stora Enso Mets);
 • Jaan Schults (RMK)
 • Ülo Reisner (Metsäliitto Eesti)
 • Taivo Denks (Keskkonnaministeerium)
 • Tea Heinaste (UPM-Kymmene)
 • Toomas Keskülla (Artiston)
 • Projektijuht Sulev Svilponis